hierbenik2
Dijklichaam - Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 20-05-2020Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken zijn goedgekeurd en liggen van 28 mei tot 9 juli 2020 ter inzage.

Projectplan Waterwet Marken vastgesteld
De zuid- en westkade van de dijk om Marken voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. In 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor een buitenwaartse dijkversterking om Marken tegen hoogwater te beschermen. Het projectplan Waterwet dat beschrijft op welke manier dat gaat gebeuren is op 12 mei 2020 door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Door de dijkversterking is Marken de komende 50 jaar weer veilig.

Procedure terinzagelegging
Het ontwerpprojectplan Waterwet met de bijbehorende stukken hebben in 2019 ter inzage gelegen. Vervolgens zijn de binnengekomen zienswijzen door Rijkswaterstaat verwerkt en beantwoord. Nu het projectplan is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, liggen de stukken gedurende een periode van 6 weken, van 28 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage. Belanghebbenden die in 2019 een zienswijze op de ontwerp stukken hebben ingediend, kunnen tijdens deze periode in beroep gaan bij de Raad van State. Binnen 6 maanden doet de Raad van State een uitspraak.

Inzien stukken
Vanwege de bijzondere omstandigheden door het coronavirus, legt de provincie Noord-Holland het projectplan Waterwet met de bijbehorende stukken en de vergunning Wet natuurbescherming alleen digitaal ter inzage. Alle stukken zijn vanaf donderdag 28 mei 2020 in te zien op de website Provincie Noord-Holland. Het is ook mogelijk om per post een deel van de stukken te ontvangen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar het e-mailadres Dijkversterking Marken. Daarnaast kunnen inwoners van Marken bij de Eilandraad op afspraak de stukken inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres Eilandraad.

Vragen projectplan Waterwet Marken
Heeft u nog vragen aan Rijkswaterstaat over de inhoud van de stukken? U kunt per e-mail vragen stellen of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]