hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-07-2020KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met 'schone lucht plan'

Bron: KWSKWS, onderdeel van VolkerWessels, gaat het groot onderhoud aan de Utrechtse provinciale wegen uitvoeren. KWS ontving de definitieve gunning van de provincie Utrecht voor het onderhoudscontract van twee jaar met optie tot twee jaar verlenging. Opdrachtgever en opdrachtnemer gaan in bouwteamverband aan de slag, onder andere vanaf augustus met het onderhoud aan de N201. De provincie Utrecht gunde het onderhoudsproject aan de wegenbouwer onder meer vanwege het 'schone lucht plan' dat zij indiende om het onderhoud duurzamer uit te voeren en met minder uitstoot van emissies.

In het schone lucht plan van KWS wordt niet alleen ingezet op de toepassing van schoner materieel bij de onderhoudswerkzaamheden. Naast de inzet van een elektrische vrachtwagen en hybride walsen, verlaagt KWS de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof door bijvoorbeeld het opladen van al het elektrisch materieel via accu-boxen die energie leveren afkomstig van zonnepanelen. Daarnaast creëert KWS bouwhubs binnen de provincie om transportbewegingen te beperken.

Volgens KWS-tendermanager Niek Bijl zat de uitdaging van het schone lucht plan in het kijken naar de volledige keten. 'Een plan voor schone lucht stopt niet bij het gebruik van elektrisch materieel en duurzame brandstof. Samen met onze onderaannemers investeren we in oplossingen voor de toekomst die we elk jaar verder uitbouwen. Samen met de provincie Utrecht gaan we voor het beëindigen van emissies.'

Samen voor duurzamer onderhoud
Naast de maximale waardering voor het schone lucht plan behaalde het bouwteam van KWS als enige inschrijver een tien voor het samenwerkingsplan. De provincie Utrecht omschreef het samenwerkingsplan van KWS als een uitmuntende invulling en de technische en financiële eigenschappen uit het schone lucht plan als beter dan de traditionele uitvoering en met een gedegen onderbouwing. In een bouwteamsamenwerking gaan KWS en de provincie Utrecht intensief met elkaar samenwerken om het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren. Ook is het bouwteam de uitgelezen kans om innovaties door te voeren en deelopdrachten optimaal te ontwerpen.

Projectdoelen
De provincie Utrecht wil dit project gebruiken om samen met de markt te groeien in het voorbereiden en uitvoeren van de provinciale onderhoudsopgaven. Zodoende kan efficiënter worden gepland (bijvoorbeeld het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden in de daarvoor geschikte jaargetijden) en effectiever worden samengewerkt. Het lerend vermogen wordt maximaal benut en omgevingshinder wordt zoveel mogelijk voorkomen. Ook biedt de provincie in deze samenwerking ruimte voor de toepassing van duurzame oplossingen en incrementele innovaties.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]