hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 26-05-2005Verbreding Twentekanaal
Deventer - Het Twentekanaal wordt het komende anderhalf jaar aanzienlijk verbreed. Tussen Goor en Delden wordt het over een lengte van 6 km verbreed van 40 naar 51 meter en in het midden van de vaargeul verdiept naar minimaal 4 meter. Hierdoor wordt het kanaal geschikt gemaakt voor zwaardere en grotere schepen, de zogenaamde klasse Va-schepen met een laadvermogen tot 2000 ton.

Voor het ontwerpen en realiseren van de verbreding heeft Rijkswaterstaat gekozen voor een Design & Construct, een contractvorm die in de waterbouw sterk in opkomst is. Hiervoor zijn Tauw en ACT, Aannemerscombinatie Twentekanaal, een samenwerkingsverband aangegaan.

De werkzaamheden die Tauw gaat verrichten zijn zeer divers en omvatten: inventarisatie, meetwerk en volumebepaling, milieukundig onderzoek, waterbouwkundig, geotechnisch en ecologisch advies, kwaliteitsplannen, ontwerp- en tekenwerk en constructieberekeningen.

De grote hoeveelheden vrijgekomen grond, die volgens de milieukundige normering kan worden hergebruikt, zal worden verwerkt bij het verlengen van de A35, gedeelte Wierden – Almelo. De grond die niet voldoet aan de milieukundige normering voor hergebruik, zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

De verbreding heeft ook effect op de omgeving van het kanaal, waarvoor Tauw de ontwerpen maakt. Zo worden de oevers zoveel mogelijk natuurvriendelijk ingericht en voor reeën en andere dieren die het water oversteken, worden fauna uittreedplaatsen gemaakt. De voorhaven bij sluis Delden wordt geschikt gemaakt voor recreatie- en beroepsvaart. De steiger die er nu ligt, is te hoog voor de recreatievaart. Deze steiger wordt aangepast voor gebruik door passanten. Voor de beroepsvaart komt er een kade aan de noordzijde van het kanaal. Door de verbreding van het Twentekanaal zal de asfaltweg ten noorden van het kanaal opgeschoven worden in noordelijke richting en wordt er op een aantal trajecten een fietspad langs het Twentekanaal gerealiseerd.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]