hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 26-05-2005Verbreding Twentekanaal
Deventer - Het Twentekanaal wordt het komende anderhalf jaar aanzienlijk verbreed. Tussen Goor en Delden wordt het over een lengte van 6 km verbreed van 40 naar 51 meter en in het midden van de vaargeul verdiept naar minimaal 4 meter. Hierdoor wordt het kanaal geschikt gemaakt voor zwaardere en grotere schepen, de zogenaamde klasse Va-schepen met een laadvermogen tot 2000 ton.

Voor het ontwerpen en realiseren van de verbreding heeft Rijkswaterstaat gekozen voor een Design & Construct, een contractvorm die in de waterbouw sterk in opkomst is. Hiervoor zijn Tauw en ACT, Aannemerscombinatie Twentekanaal, een samenwerkingsverband aangegaan.

De werkzaamheden die Tauw gaat verrichten zijn zeer divers en omvatten: inventarisatie, meetwerk en volumebepaling, milieukundig onderzoek, waterbouwkundig, geotechnisch en ecologisch advies, kwaliteitsplannen, ontwerp- en tekenwerk en constructieberekeningen.

De grote hoeveelheden vrijgekomen grond, die volgens de milieukundige normering kan worden hergebruikt, zal worden verwerkt bij het verlengen van de A35, gedeelte Wierden – Almelo. De grond die niet voldoet aan de milieukundige normering voor hergebruik, zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

De verbreding heeft ook effect op de omgeving van het kanaal, waarvoor Tauw de ontwerpen maakt. Zo worden de oevers zoveel mogelijk natuurvriendelijk ingericht en voor reeën en andere dieren die het water oversteken, worden fauna uittreedplaatsen gemaakt. De voorhaven bij sluis Delden wordt geschikt gemaakt voor recreatie- en beroepsvaart. De steiger die er nu ligt, is te hoog voor de recreatievaart. Deze steiger wordt aangepast voor gebruik door passanten. Voor de beroepsvaart komt er een kade aan de noordzijde van het kanaal. Door de verbreding van het Twentekanaal zal de asfaltweg ten noorden van het kanaal opgeschoven worden in noordelijke richting en wordt er op een aantal trajecten een fietspad langs het Twentekanaal gerealiseerd.


Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]