hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-09-2005Milieudefensie: Miljoenennota 2006 verhult vervuiling
Amsterdam - Met de miljoenennota 2006 vervolmaakt Balkenende-II haar naam als afschuifkabinet. Noodzakelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zijn vooralsnog vrijblijvend. Ondertussen draait de asfaltmachine op volle toeren. Tussen 2011 en 2020 gaat, zoals uit de nota Mobiliteit al bleek, ruim twintig miljard euro naar nieuwe wegen. En uit het budget bestemd voor duurzame energie, worden miljoenen gestoken in een van de meest vervuilende brandstoffen: kolen.

Roetfilters zijn nuttig en zware auto's belasten is prima, maar zolang wordt gekozen voor miljardeninvesteringen in asfalt waarmee extra (vracht)autoverkeer wordt uitgelokt, blijven dergelijke maatregelen een groene schaamlap voor de ├ęchte problemen, aldus Milieudefensie. Met het huidige pakket maatregelen is volgens de begroting de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes uit dieselmotoren in 2020 pas gehalveerd. Dat schiet dus niet op, zo stelt Milieudefensie-directeur Vera Dalm. Waar blijven effectieve en eenvoudige maatregelen als de verhoging van de dieselaccijns en verlaging van de maximumsnelheid? En waar blijft de in het regeerakkoord beloofde kilometerheffing op vrachtverkeer?

Vuile kolen
Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor duurzame energie. Een nobel streven, ware het niet dat een belangrijk deel van dat geld gaat naar schoon fossiel. Daarmee wordt bedoeld, het minder vuil maken van de meest vieze fossiele brandstof die er is: kolen. Terwijl met het stijgen van de olieprijs schone energie steeds aantrekkelijker wordt, weigert het kabinet halsstarrig de energievoorziening te moderniseren. Daardoor dreigt Nederland de Europese doelstellingen voor duurzame energie niet te halen. Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, worden uitbesteed aan ontwikkelingslanden. Vera Dalm: Dit kabinet heeft het afschuiven tot belangrijkste beleidsinstrument gemaakt.

Dag vlinders, dag bloemen
Ook met de milieuvervuiling door de landbouw zakt Nederland bijna door de Europese bodem. Er worden geen effectieve maatregelen genomen om de achteruitgang van het aantal planten- en dierensoorten te keren. Kwetsbare soorten, zelfs die in natuurgebieden, hebben te lijden onder vervuiling door stikstof en ammoniak. Deze stoffen zijn vooral afkomstig van de landbouw. Een gevolg van de enorme veestapel die de bio-industrie in Nederland heeft opgebouwd. Voor het behoud van de natuurwaarden is het nodig dat de veestapel wordt ingekrompen.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]