hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-11-2003Orderportefeuille GWW bereikt laagste niveau sinds '97
In oktober 2003 is de orderportefeuille in de gww gedaald met 0,4 maand tot 3,8 maanden. Sinds mei 1997 is deze niet zo laag geweest. Het blijkt dat het niveau van de orderportefeuille in de gww een jaar geleden nog 2 maanden hoger lag. De daling wordt veroorzaakt door beide subsectoren. In de wegenbouw nam de orderportefeuille af met 0,5 maand tot 3,3 maanden. In de grond- en waterbouw daalde deze met 0,4 maand tot 4,1 maanden. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg de orderportefeuille van 7,2 maanden tot 7,3 maanden. Dit komt geheel voor rekening van de woningbouw. In deze subsector steeg de orderportefeuille met 0,3 maand tot 8,4 maanden. Ondanks de flinke daling in de gww is de orderportefeuille in de bouwnijverheid licht gestegen (van 6,6 maanden verleden maand tot 6,7 maanden nu).


Bron: EIB

Iets meer dan één op de vijf bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. De belangrijkste stagnatieoorzaak is evenals voorgaande maanden gebrek aan orders. Ten opzichte van een maand geleden is in de b&u het aandeel bedrijven dat melding maakt van deze oorzaak iets gedaald. Dit aandeel is in de gww echter flink toegenomen. Hier meldt nu 38% van de bedrijven onvoldoende orders te hebben, vorige maand was dit 21%.

Zeer opvallend is dat, ondanks de negatieve uitkomsten, 13% van de gww-bedrijven een stijging van de afzetprijzen verwacht. Een maand geleden verwachtte nog geen enkel gww-bedrijf een prijsstijging. Wel is het aandeel bedrijven dat een prijsdaling verwacht groter dan het aandeel dat een stijging van de prijzen verwacht. Ook in de b&u steeg het percentage bedrijven dat een prijsstijging verwacht. In deze sector meldden per saldo meer bedrijven een stijging van de afzetprijzen te verwachten.

Over de ontwikkeling van de personeelsbezetting zijn de bedrijven in de gww iets positiever dan in september. Verwachtte toen nog geen enkel bedrijf een personeelsuitbreiding, in oktober is dat aandeel gestegen tot bijna 2%. Meer dan de helft van de gww-bedrijven verwacht echter dat de personeelsomvang afneemt. In de b&u verwacht één derde van de bedrijven een daling van de personeelsbezetting. Slechts 5,4% verwacht een stijging. Het onderhanden werk wordt door de meeste bedrijven als klein beoordeeld. In de gww geldt dit voor meer dan de helft van de bedrijven (52%); in de b&u is dit aandeel 25%.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2003 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]