hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-11-2003Orderportefeuille GWW bereikt laagste niveau sinds '97
In oktober 2003 is de orderportefeuille in de gww gedaald met 0,4 maand tot 3,8 maanden. Sinds mei 1997 is deze niet zo laag geweest. Het blijkt dat het niveau van de orderportefeuille in de gww een jaar geleden nog 2 maanden hoger lag. De daling wordt veroorzaakt door beide subsectoren. In de wegenbouw nam de orderportefeuille af met 0,5 maand tot 3,3 maanden. In de grond- en waterbouw daalde deze met 0,4 maand tot 4,1 maanden. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg de orderportefeuille van 7,2 maanden tot 7,3 maanden. Dit komt geheel voor rekening van de woningbouw. In deze subsector steeg de orderportefeuille met 0,3 maand tot 8,4 maanden. Ondanks de flinke daling in de gww is de orderportefeuille in de bouwnijverheid licht gestegen (van 6,6 maanden verleden maand tot 6,7 maanden nu).


Bron: EIB

Iets meer dan één op de vijf bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. De belangrijkste stagnatieoorzaak is evenals voorgaande maanden gebrek aan orders. Ten opzichte van een maand geleden is in de b&u het aandeel bedrijven dat melding maakt van deze oorzaak iets gedaald. Dit aandeel is in de gww echter flink toegenomen. Hier meldt nu 38% van de bedrijven onvoldoende orders te hebben, vorige maand was dit 21%.

Zeer opvallend is dat, ondanks de negatieve uitkomsten, 13% van de gww-bedrijven een stijging van de afzetprijzen verwacht. Een maand geleden verwachtte nog geen enkel gww-bedrijf een prijsstijging. Wel is het aandeel bedrijven dat een prijsdaling verwacht groter dan het aandeel dat een stijging van de prijzen verwacht. Ook in de b&u steeg het percentage bedrijven dat een prijsstijging verwacht. In deze sector meldden per saldo meer bedrijven een stijging van de afzetprijzen te verwachten.

Over de ontwikkeling van de personeelsbezetting zijn de bedrijven in de gww iets positiever dan in september. Verwachtte toen nog geen enkel bedrijf een personeelsuitbreiding, in oktober is dat aandeel gestegen tot bijna 2%. Meer dan de helft van de gww-bedrijven verwacht echter dat de personeelsomvang afneemt. In de b&u verwacht één derde van de bedrijven een daling van de personeelsbezetting. Slechts 5,4% verwacht een stijging. Het onderhanden werk wordt door de meeste bedrijven als klein beoordeeld. In de gww geldt dit voor meer dan de helft van de bedrijven (52%); in de b&u is dit aandeel 25%.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2003 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]