hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-09-2005Gewijzigde MIT/SNIP projecten op Infrasite
's-Hertogenbosch - De vernieuwde projectgegevens uit het MIT/SNIP 2006 zijn nu al verwerkt in de projectendatabase van Infrasite. Daarnaast publiceert Infrasite zoals elk jaar een overzicht van de gewijzigde projecten op http://www.infrasite.nl

MIT/SNIP 2006
Het MIT/SNIP-projectenboek is een bijstuk bij de begroting van het Infrastructuurfonds -de productbegroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat- die op 20 september 2005 als onderdeel van de Rijksbegroting 2006 is aangeboden aan de Kamer. Het MIT/SNIP geeft een overzicht van de stand van zaken van de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport en het Spelregelkader Natte Infrastructuur Projecten.

In het nieuwe MIT/SNIP is veel veranderd. 15 projecten zijn verdwenen, waarvan 10 omdat ze gereed zijn, 11 nieuwe projecten zijn opgenomen. In totaal worden in het MIT/SNIP 167 projecten beschreven.

MIT/SNIP-projecten op Infrasite
De vernieuwde projectgegevens vindt u nu al op Infrasite. Nieuwe projecten zijn toegevoegd, de gegevens van lopende projecten zijn aangepast. Alle mijlpalen, de projectfasering, de categoriën en het procedure-verloop uit het MIT/SNIP 2006 zijn verwerkt in de projectendatabase van Infrasite. Bovendien publiceert Infrasite zoals elk jaar een overzicht van de gewijzigde projecten zodat de lezer snel inzicht krijgt in de veranderingen. De interactieve lijst is vrij in te zien en te printen vanaf http://www.infrasite.nl

Infrasite.nl
Infrasite is een onafhankelijk platform met informatie over infrastructuur, verkeer en mobiliteit. Infrasite publiceert projectinformatie, nieuws, innovaties en vacatures uit de wegenbouw, railbouw, waterbouw en kabels en leidingen. Infrasite.nl geeft informatie over alle grote Nederlandse infraprojecten (ruim 400). U kunt projecten selecteren op naam, maar ook op modaliteit (weg, rail, water, kabels en leidingen) en op gemeente. Via de dagelijkse digitale nieuwsservice Infranieuws en de wekelijkse Nieuwsbrief Infrasite.nl blijft de lezer op de hoogte van alle nieuwe mijlpalen en projecten en alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, verkeer en mobiliteit. De informatie op Infrasite is vrij toegankelijk via http://www.infrasite.nl

Vernieuwde website
Per maand trekt Infrasite 11.000 unieke bezoekers: functionarissen van rijksoverheden, taakorganisaties, provinciale overheden, gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers, installatiebedrijven en toeleveranciers. Het aantal bezoekers blijft stijgen! Om de groei te faciliteren, is de website aangepast. Vanaf 20 september 2005 is de vernieuwde website online.

Europese projecten op Infrasite.net
Vanaf 20 september 2005 publiceert Infrasite ook projectinformatie over grote Europese projecten. Deze Engelstalige informatie is te vinden op het nieuwe internationale platform Infrasite.net. Ook deze vakinformatie is vrij toegankelijk. Het webadres is http://www.infrasite.net.

Infrasite is een onafhankelijke uitgave van e-Keet.nl Digital Publishers te ’s-Hertogenbosch, Nederland


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]