hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-10-2005EIB: Orderportefeuille wegenbouw flink toegenomen
Amsterdam - Eind september 2005 is de omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw met 0,3 maand gegroeid tot 5,7 maanden. Dit komt doordat de orderportefeuille in de wegenbouw met een halve maand toenam tot 5,8 maanden. In de grond- en waterbouw bleef de omvang van de orderportefeuille gelijk aan die van vorige maand; 5,5 maanden. Het blijkt, dat de orderportefeuille in de gww uit het dal geklommen lijkt te zijn, het huidige niveau is sinds 3 jaar niet zo hoog geweest.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw verminderde met 0,1 maand tot 8,0 maanden. De oorzaak hiervan is een afname van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw.
Voor de bouwnijverheid als totaal geldt, dat de omvang van de orderportefeuille eind september 2005 onveranderd blijft ten opzichte van een maand eerder; 7,6 maanden.

Ruim 12% van de bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. Als belangrijkste stagnatieoorzaak wordt het krijgen van onvoldoende orders genoemd. Wel is dit aandeel in september 2005 ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden bijna gehalveerd (7% nu tegenover 13% vorige jaar).
Over de omvang van het onderhanden werk zijn de bouwbedrijven per saldo negatief. In de b&u houden de bedrijven die het onderhanden werk als klein beoordelen en het aandeel bedrijven dat juist vindt dat hun werkvoorraad groot is voor de tijd van het jaar elkaar in evenwicht. Van de bedrijven in de gww vindt 18% het onderhanden werk klein tegenover 8% dat zegt de werkvoorraad als groot te beoordelen.
In hun verwachtingen over de ontwikkelingen van het personeelsbestand zijn de bedrijven zowel in de b&u als in de gww per saldo positief. In de b&u denkt 12% dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal toenemen tegenover 5% dat denkt dat de personele bezetting zal afnemen. In de gww zijn deze percentages respectievelijk 8 en 3 procent.

Ook voor wat betreft de te verwachten prijsontwikkelingen zijn de bouwbedrijven positief gestemd. Van de b&u-bedrijven denkt 23% dat de afzetprijzen de komende maanden omhoog zullen gaan, slechts 1% denkt dat deze juist zullen dalen. In de woningbouwsector denkt zelfs geen enkel bedrijf aan een prijsdaling. Ook de bedrijven in de gww zijn per saldo positief in hun voorspelling over de prijsontwikkelingen; 13% verwacht dat de prijzen zullen stijgen tegenover 1% dat juist een prijsdaling verwacht.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]