hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 11-11-2005Bouw 3 aquaducten Friese Merenproject start in 2006
Leeuwarden - Met de gunning van de opdracht voor de bouw van de drie aquaducten Jeltesloot, Galamadammen en Woudsend aan de geselecteerde aannemers TBI beton- en waterbouw Haverkort en Strukton Betonbouw hebben Gedeputeerde Staten een belangrijke stap gezet in de verdere realisering van deze speerpunten van het Fries Merenproject.

De bouw van vijf aquaducten in Zuidwest Fryslan is onderdeel van het Friese Merenproject en behoort tot de grootste projecten die onze provincie ooit heeft gekend. Het aquaduct Houkesloot is reeds in 2004 gereed gekomen. Nu zijn er wederom drie projecten definitief gegund: Galamadammen (Koudum), Jeltesloot (Hommerts/Jutrijp) en Woudsend. Gedeputeerde Mulder is tevreden met de gang van zaken: Alle drie aanbestedingen zijn binnen de financiele raming gebleven. De aannemers staan op dit moment in de startblokken om te beginnen met de uitvoering.

Planning
Bij de Galamadammen is aannemer TBI al begonnen met voorbereidende werkzaamheden (inrichten tijdelijk bouwterrein, depot en directieverblijf). De feitelijke bouw van dit aquaduct start in januari 2006. Dan zal tevens het voorlichtingscentrum op de bouwlocatie geopend worden. Bijna twee jaar later, in december 2007, zal het aquaduct Galamadammen geopend worden.

De voorbereidingen voor de realisatie van de aquaducten Jeltesloot en Woudsend worden in november 2005 door de aannemers (resp. TBI en Strukton) opgestart (detailtekeningen en berekeningen maken, e.d.). Ook bij deze projecten start de bouw in januari 2006. Volgens de planning zal Woudsend gereed komen in april 2007 en Jeltesloot in december van dat jaar.

De totale projectkosten van deze drie aquaducten bedragen 59,2 miljoen euro.

De Geeuw
Het vijfde aquaduct in het Friese Merenproject is De Geeuw bij Sneek. Dit project maakt deel uit van de aanleg van de zuidelijke rondweg om Sneek (Rijksweg A7). De aanbesteding start in januari 2006. De daadwerkelijk uitvoering staat gepland tussen het voorjaar van 2006 en 2008.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]