hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 11-11-2005Bouw 3 aquaducten Friese Merenproject start in 2006
Leeuwarden - Met de gunning van de opdracht voor de bouw van de drie aquaducten Jeltesloot, Galamadammen en Woudsend aan de geselecteerde aannemers TBI beton- en waterbouw Haverkort en Strukton Betonbouw hebben Gedeputeerde Staten een belangrijke stap gezet in de verdere realisering van deze speerpunten van het Fries Merenproject.

De bouw van vijf aquaducten in Zuidwest Fryslan is onderdeel van het Friese Merenproject en behoort tot de grootste projecten die onze provincie ooit heeft gekend. Het aquaduct Houkesloot is reeds in 2004 gereed gekomen. Nu zijn er wederom drie projecten definitief gegund: Galamadammen (Koudum), Jeltesloot (Hommerts/Jutrijp) en Woudsend. Gedeputeerde Mulder is tevreden met de gang van zaken: Alle drie aanbestedingen zijn binnen de financiele raming gebleven. De aannemers staan op dit moment in de startblokken om te beginnen met de uitvoering.

Planning
Bij de Galamadammen is aannemer TBI al begonnen met voorbereidende werkzaamheden (inrichten tijdelijk bouwterrein, depot en directieverblijf). De feitelijke bouw van dit aquaduct start in januari 2006. Dan zal tevens het voorlichtingscentrum op de bouwlocatie geopend worden. Bijna twee jaar later, in december 2007, zal het aquaduct Galamadammen geopend worden.

De voorbereidingen voor de realisatie van de aquaducten Jeltesloot en Woudsend worden in november 2005 door de aannemers (resp. TBI en Strukton) opgestart (detailtekeningen en berekeningen maken, e.d.). Ook bij deze projecten start de bouw in januari 2006. Volgens de planning zal Woudsend gereed komen in april 2007 en Jeltesloot in december van dat jaar.

De totale projectkosten van deze drie aquaducten bedragen 59,2 miljoen euro.

De Geeuw
Het vijfde aquaduct in het Friese Merenproject is De Geeuw bij Sneek. Dit project maakt deel uit van de aanleg van de zuidelijke rondweg om Sneek (Rijksweg A7). De aanbesteding start in januari 2006. De daadwerkelijk uitvoering staat gepland tussen het voorjaar van 2006 en 2008.Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]