hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 04-09-2003Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2003
VolkerWessels heeft de halfjaarcijfers over 2003 gepubliceerd. Daarin staat dat de bedrijfsopbrengsten toenemen met 13,2% tot € 1,62 miljard (halfjaar 2002: € 1,43 miljard), voornamelijk tengevolge van in de loop van vorig jaar afgeronde acquisities Het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) neemt af met 17,4% tot € 53,9 miljoen (halfjaar 2002: € 65,2 miljoen), onder invloed van hogere pensioen-lasten en kosten in verband met het openbaar bod op aandelen VolkerWessels (totaal € 12,5 miljoen) De nettowinst daalt in lijn met EBIT met 17,3% tot € 35,3 miljoen (halfjaar 2002: € 42,7 miljoen)

Infrastructuur
Op basis van de bestaande orderportefeuille, een relatief hoge productie in het segment railinfra in Nederland en de bijdrage van VolkerWessels Netwerk Bouw aan de resultaten wist de sector Infrastructuur een EBIT te realiseren van € 19,9 miljoen (halfjaar 2002 : € 19,9 miljoen) bij een bedrijfsopbrengstenniveau dat autonoom ca. € 30 miljoen hoger lag dan in dezelfde periode van 2002. De orderportefeuille van de sector Infrastructuur is afgenomen met € 145 miljoen naar € 1,4 miljard ten opzichte van het niveau per ultimo 2002.

De sector Infrastructuur wordt in de segmenten kabels en leidingen, beton- en waterbouw en wegenbouw voornamelijk gekenmerkt door een scherpe prijzenslag onder invloed van een laag werkaanbod, in combinatie met de gevolgen van de nasleep van de “bouwaffaire”. Capaciteitsafbouw in deze segmenten is op gang gekomen en zal nog enige tijd vergen. Deze situatie zal verder verscherpt worden wanneer de grote infrastructurele projecten hun voltooiing naderen en er onvoldoende duidelijkheid bestaat over toekomstplannen en beschikbare middelen voor (ver-)nieuwbouw en instandhouding van de infrastructuur in Nederland.

Ook de railinfra-activiteiten ondervinden inmiddels de gevolgen van de vrijkomende capaciteit in de andere deelmarkten, doordat nieuwe toetreders prijsdruk veroorzaken. De vooruitzichten in het segment onderhoud en vernieuwing blijven goed.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]