hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 04-09-2003Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2003
VolkerWessels heeft de halfjaarcijfers over 2003 gepubliceerd. Daarin staat dat de bedrijfsopbrengsten toenemen met 13,2% tot € 1,62 miljard (halfjaar 2002: € 1,43 miljard), voornamelijk tengevolge van in de loop van vorig jaar afgeronde acquisities Het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) neemt af met 17,4% tot € 53,9 miljoen (halfjaar 2002: € 65,2 miljoen), onder invloed van hogere pensioen-lasten en kosten in verband met het openbaar bod op aandelen VolkerWessels (totaal € 12,5 miljoen) De nettowinst daalt in lijn met EBIT met 17,3% tot € 35,3 miljoen (halfjaar 2002: € 42,7 miljoen)

Infrastructuur
Op basis van de bestaande orderportefeuille, een relatief hoge productie in het segment railinfra in Nederland en de bijdrage van VolkerWessels Netwerk Bouw aan de resultaten wist de sector Infrastructuur een EBIT te realiseren van € 19,9 miljoen (halfjaar 2002 : € 19,9 miljoen) bij een bedrijfsopbrengstenniveau dat autonoom ca. € 30 miljoen hoger lag dan in dezelfde periode van 2002. De orderportefeuille van de sector Infrastructuur is afgenomen met € 145 miljoen naar € 1,4 miljard ten opzichte van het niveau per ultimo 2002.

De sector Infrastructuur wordt in de segmenten kabels en leidingen, beton- en waterbouw en wegenbouw voornamelijk gekenmerkt door een scherpe prijzenslag onder invloed van een laag werkaanbod, in combinatie met de gevolgen van de nasleep van de “bouwaffaire”. Capaciteitsafbouw in deze segmenten is op gang gekomen en zal nog enige tijd vergen. Deze situatie zal verder verscherpt worden wanneer de grote infrastructurele projecten hun voltooiing naderen en er onvoldoende duidelijkheid bestaat over toekomstplannen en beschikbare middelen voor (ver-)nieuwbouw en instandhouding van de infrastructuur in Nederland.

Ook de railinfra-activiteiten ondervinden inmiddels de gevolgen van de vrijkomende capaciteit in de andere deelmarkten, doordat nieuwe toetreders prijsdruk veroorzaken. De vooruitzichten in het segment onderhoud en vernieuwing blijven goed.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]