hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 04-09-2003Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2003
VolkerWessels heeft de halfjaarcijfers over 2003 gepubliceerd. Daarin staat dat de bedrijfsopbrengsten toenemen met 13,2% tot € 1,62 miljard (halfjaar 2002: € 1,43 miljard), voornamelijk tengevolge van in de loop van vorig jaar afgeronde acquisities Het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) neemt af met 17,4% tot € 53,9 miljoen (halfjaar 2002: € 65,2 miljoen), onder invloed van hogere pensioen-lasten en kosten in verband met het openbaar bod op aandelen VolkerWessels (totaal € 12,5 miljoen) De nettowinst daalt in lijn met EBIT met 17,3% tot € 35,3 miljoen (halfjaar 2002: € 42,7 miljoen)

Infrastructuur
Op basis van de bestaande orderportefeuille, een relatief hoge productie in het segment railinfra in Nederland en de bijdrage van VolkerWessels Netwerk Bouw aan de resultaten wist de sector Infrastructuur een EBIT te realiseren van € 19,9 miljoen (halfjaar 2002 : € 19,9 miljoen) bij een bedrijfsopbrengstenniveau dat autonoom ca. € 30 miljoen hoger lag dan in dezelfde periode van 2002. De orderportefeuille van de sector Infrastructuur is afgenomen met € 145 miljoen naar € 1,4 miljard ten opzichte van het niveau per ultimo 2002.

De sector Infrastructuur wordt in de segmenten kabels en leidingen, beton- en waterbouw en wegenbouw voornamelijk gekenmerkt door een scherpe prijzenslag onder invloed van een laag werkaanbod, in combinatie met de gevolgen van de nasleep van de “bouwaffaire”. Capaciteitsafbouw in deze segmenten is op gang gekomen en zal nog enige tijd vergen. Deze situatie zal verder verscherpt worden wanneer de grote infrastructurele projecten hun voltooiing naderen en er onvoldoende duidelijkheid bestaat over toekomstplannen en beschikbare middelen voor (ver-)nieuwbouw en instandhouding van de infrastructuur in Nederland.

Ook de railinfra-activiteiten ondervinden inmiddels de gevolgen van de vrijkomende capaciteit in de andere deelmarkten, doordat nieuwe toetreders prijsdruk veroorzaken. De vooruitzichten in het segment onderhoud en vernieuwing blijven goed.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]