hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 06-02-2006CAO voor de Nederlandse waterbouw

Bron: FNV BouwWoerden - De 5000 werknemers die vallen onder de CAO waterbouw Nederland, krijgen tot eind 2007 3,75 procent loonsverhoging. Ook een aantal vergoedingen en de autokosten voor woon-werkverkeer wordt verbeterd. Sluiten werknemers een aanvullende ziektekostenpolis met fysiotherapie en psychologisch hulp, dan krijgen zij daarvoor 120 euro per jaar vergoed. Tijdens een eventueel tweede ziektejaar blijft de opbouw van het pensioen dezelfde als in het eerste ziektejaar. Nadruk leggen werkgevers en vakbonden op het voorkómen van arbeidsongeschiktheid, onder meer met actief loopbaanbeleid.

De VBKO (werkgevers in bagger-, kust- en oeverwerken), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV bereikten een principeakkoord voor de CAO voor de Nederlandse waterbouw van twee jaar. Per 1 januari van dit jaar worden de lonen verhoogd met 1,75 procent; op 1 januari volgend jaar is dat 2 procent. Op dit moment hebben WAO'ers in de waterbouw een aanvullende vakantie- en eindejaarsuitkering. Deze worden dit en volgend jaar telkens met 1,5 procent verhoogd. Werknemers die onder de nieuwe wet WIA met arbeidsongeschiktheid te kampen krijgen, krijgen de eerste drie jaar een aanvulling, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook op vakantie- en eindejaarsuitkering hebben zij aanspraak. Bovendien is in de nieuwe CAO een compensatie afgesproken voor het 'WGA-hiaat', voor zover het verlies aan inkomen aan arbeidsongeschiktheid te wijten valt en niet aan werkloosheid. Door reïntegratie van zieken en met een actief loopbaanbeleid wil de branche uitval wegens ziekte tegengaan.

Werknemers behouden de vrijheid om vergoeding voor overwerk te stoppen in onder meer verbetering van hun pensioen of in hun levensloopregeling.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]