hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 06-02-2006CAO voor de Nederlandse waterbouw

Bron: FNV BouwWoerden - De 5000 werknemers die vallen onder de CAO waterbouw Nederland, krijgen tot eind 2007 3,75 procent loonsverhoging. Ook een aantal vergoedingen en de autokosten voor woon-werkverkeer wordt verbeterd. Sluiten werknemers een aanvullende ziektekostenpolis met fysiotherapie en psychologisch hulp, dan krijgen zij daarvoor 120 euro per jaar vergoed. Tijdens een eventueel tweede ziektejaar blijft de opbouw van het pensioen dezelfde als in het eerste ziektejaar. Nadruk leggen werkgevers en vakbonden op het voorkómen van arbeidsongeschiktheid, onder meer met actief loopbaanbeleid.

De VBKO (werkgevers in bagger-, kust- en oeverwerken), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV bereikten een principeakkoord voor de CAO voor de Nederlandse waterbouw van twee jaar. Per 1 januari van dit jaar worden de lonen verhoogd met 1,75 procent; op 1 januari volgend jaar is dat 2 procent. Op dit moment hebben WAO'ers in de waterbouw een aanvullende vakantie- en eindejaarsuitkering. Deze worden dit en volgend jaar telkens met 1,5 procent verhoogd. Werknemers die onder de nieuwe wet WIA met arbeidsongeschiktheid te kampen krijgen, krijgen de eerste drie jaar een aanvulling, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook op vakantie- en eindejaarsuitkering hebben zij aanspraak. Bovendien is in de nieuwe CAO een compensatie afgesproken voor het 'WGA-hiaat', voor zover het verlies aan inkomen aan arbeidsongeschiktheid te wijten valt en niet aan werkloosheid. Door reïntegratie van zieken en met een actief loopbaanbeleid wil de branche uitval wegens ziekte tegengaan.

Werknemers behouden de vrijheid om vergoeding voor overwerk te stoppen in onder meer verbetering van hun pensioen of in hun levensloopregeling.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]