hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 18-12-2003EIB: Herstel wegenbouw; daling grond- en waterbouw
De orderportefeuille in de wegenbouw is in november 2003 flink gestegen met 0,8 maand tot 4,1 maanden. Dat is opmerkelijk na de daling in oktober. In hoeverre sprake is van blijvend herstel in de wegenbouw zullen de komende maanden leren. Een aantal uitkomsten van de conjunctuurmeting wijzen wel op een positiever beeld in de wegenbouw-sector. Hierbij moet wel bedacht worden dat deze verbetering volgt op een lange periode van verslechtering.


Bron: EIB

In de grond- en waterbouw is de orderportefeuille gedaald met 0,3 maand tot 3,8 maanden. Uit figuur 2 blijkt dat door deze ontwikkelingen de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw toenam van 3,8 tot 3,9 maanden.

De orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw daalde licht tot 7,2 maanden; een afname van 0,1 maand (zie figuur 1). Dit komt geheel voor rekening van de wonigbouw waar de orderportefeuille daalde van 8,4 een maand geleden tot 8,2 nu.

Voor de bouwnijverheid als totaal geldt dat de orderportefeuille is afgenomen en wel met 0,1 maand. Eind november bedroeg deze 6,6 maanden.

Voor het eerst sinds augustus 2002 zijn de gww-bedrijven positief over de ontwikkeling van het prijsniveau. Eén op de tien bedrijven in deze sector verwacht een daling van de afzetprijzen; 14% verwacht een stijging. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven dat een prijsdaling verwacht met bijna 20% gedaald tot krap 5%. Ook in de b&u verwachten de bedrijven per saldo een prijsstijging. Voor beide sectoren geldt overigens dat ruim drie kwart van de bedrijven een gelijkblijvend prijsniveau verwacht.

Hoewel het aandeel bedrijven dat stagnatie van het onderhanden werk ondervindt door gebrek aan orders in vergelijking met vorige maand is afgenomen, blijft dit de meest genoemde stagnatieoorzaak. In de b&u meldt 14% dit als grootste stagnatieoorzaak, in de gww geldt dit voor 23%. In de wegenbouw is het percentage in de maand november gehalveerd tot 22%. Iets meer dan één derde van de bedrijven denkt de komende maanden in personeelsomvang af te nemen. Slechts 4% verwacht personeel aan te trekken. In de gww zijn de bedrijven nog negatiever; hier verwacht geen enkel bedrijf een toename van de personeelsbezetting. Ruim 60% van de gww-bedrijven verwacht een daling van de personeelsomvang.

Ook in november werd, evenals voorgaande maanden, het onderhanden werk vaker als klein (29%) dan als groot (6%) beoordeeld.


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]