hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 18-12-2003EIB: Herstel wegenbouw; daling grond- en waterbouw
De orderportefeuille in de wegenbouw is in november 2003 flink gestegen met 0,8 maand tot 4,1 maanden. Dat is opmerkelijk na de daling in oktober. In hoeverre sprake is van blijvend herstel in de wegenbouw zullen de komende maanden leren. Een aantal uitkomsten van de conjunctuurmeting wijzen wel op een positiever beeld in de wegenbouw-sector. Hierbij moet wel bedacht worden dat deze verbetering volgt op een lange periode van verslechtering.


Bron: EIB

In de grond- en waterbouw is de orderportefeuille gedaald met 0,3 maand tot 3,8 maanden. Uit figuur 2 blijkt dat door deze ontwikkelingen de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw toenam van 3,8 tot 3,9 maanden.

De orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw daalde licht tot 7,2 maanden; een afname van 0,1 maand (zie figuur 1). Dit komt geheel voor rekening van de wonigbouw waar de orderportefeuille daalde van 8,4 een maand geleden tot 8,2 nu.

Voor de bouwnijverheid als totaal geldt dat de orderportefeuille is afgenomen en wel met 0,1 maand. Eind november bedroeg deze 6,6 maanden.

Voor het eerst sinds augustus 2002 zijn de gww-bedrijven positief over de ontwikkeling van het prijsniveau. Eén op de tien bedrijven in deze sector verwacht een daling van de afzetprijzen; 14% verwacht een stijging. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven dat een prijsdaling verwacht met bijna 20% gedaald tot krap 5%. Ook in de b&u verwachten de bedrijven per saldo een prijsstijging. Voor beide sectoren geldt overigens dat ruim drie kwart van de bedrijven een gelijkblijvend prijsniveau verwacht.

Hoewel het aandeel bedrijven dat stagnatie van het onderhanden werk ondervindt door gebrek aan orders in vergelijking met vorige maand is afgenomen, blijft dit de meest genoemde stagnatieoorzaak. In de b&u meldt 14% dit als grootste stagnatieoorzaak, in de gww geldt dit voor 23%. In de wegenbouw is het percentage in de maand november gehalveerd tot 22%. Iets meer dan één derde van de bedrijven denkt de komende maanden in personeelsomvang af te nemen. Slechts 4% verwacht personeel aan te trekken. In de gww zijn de bedrijven nog negatiever; hier verwacht geen enkel bedrijf een toename van de personeelsbezetting. Ruim 60% van de gww-bedrijven verwacht een daling van de personeelsomvang.

Ook in november werd, evenals voorgaande maanden, het onderhanden werk vaker als klein (29%) dan als groot (6%) beoordeeld.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]