hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-01-2004RWS schrijft prijsvraag De reinigende weg uit
Delft - Wegen naar de Toekomst, het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, schrijft een prijsvraag uit waarmee marktpartijen worden uitgenodigd ideeën in te zenden voor het ontwikkelen van De reinigende weg: een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval door het zodanig toepassen van verontreinigde baggerspecie dat het materiaal wordt gereinigd. Op 14 januari 2004 is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Van den Burgweg 1 te Delft.

Met een lengte van 2.122 kilometer en een gezamenlijke oppervlakte van circa 7.500 hectare leggen rijkswegen fors beslag op de ruimte in Nederland. Naast het asfalt liggen bermen, die gezamenlijk nog eens 14.000 hectare beslaan. Al langere tijd leeft de wens deze ruimte voor meerdere doelen te gebruiken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het idee dat baggerspecie op natuurlijke wijze kan worden gereinigd als het op een veilige manier ingekapseld ligt gedurende een aantal jaren.

Infrastructuur biedt die ruimte en ligt er vaak voor jaren. In de komende decennia komen immers tientallen miljoenen kubieke meters licht en zwaar(der) verontreinigde baggerspecie vrij (bij onder andere het op diepte houden van vaarwegen) waarvoor een bestemming moet worden gevonden.

Reiniging en multifunctioneel gebruik van ruimte Baggerspecie is in potentie al geschikt als bouwstof, maar bevat soms verontreinigingen die het direct toepassen van het materiaal in een werk onmogelijk maken. Met de pilot De reinigende weg gaat Rijkswaterstaat op zoek naar innovatieve technieken en methoden om baggerspecie te reinigen. In dit proces ligt het accent op kennisontwikkeling en stimulering van innovatie in de markt. Naast samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt is nadrukkelijk de intentie aanwezig om bedrijven tot samenwerking te stimuleren om het gewenste resultaat te bereiken. Hierbij worden ook bedrijven die normaal niet of nauwelijks binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)- sector of binnen de Bodemsaneringsector opereren, uitgenodigd aan deze prijsvraag deel te nemen.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
De pilot De reinigende weg is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]