hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-01-2004RWS schrijft prijsvraag De reinigende weg uit
Delft - Wegen naar de Toekomst, het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, schrijft een prijsvraag uit waarmee marktpartijen worden uitgenodigd ideeën in te zenden voor het ontwikkelen van De reinigende weg: een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval door het zodanig toepassen van verontreinigde baggerspecie dat het materiaal wordt gereinigd. Op 14 januari 2004 is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Van den Burgweg 1 te Delft.

Met een lengte van 2.122 kilometer en een gezamenlijke oppervlakte van circa 7.500 hectare leggen rijkswegen fors beslag op de ruimte in Nederland. Naast het asfalt liggen bermen, die gezamenlijk nog eens 14.000 hectare beslaan. Al langere tijd leeft de wens deze ruimte voor meerdere doelen te gebruiken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het idee dat baggerspecie op natuurlijke wijze kan worden gereinigd als het op een veilige manier ingekapseld ligt gedurende een aantal jaren.

Infrastructuur biedt die ruimte en ligt er vaak voor jaren. In de komende decennia komen immers tientallen miljoenen kubieke meters licht en zwaar(der) verontreinigde baggerspecie vrij (bij onder andere het op diepte houden van vaarwegen) waarvoor een bestemming moet worden gevonden.

Reiniging en multifunctioneel gebruik van ruimte Baggerspecie is in potentie al geschikt als bouwstof, maar bevat soms verontreinigingen die het direct toepassen van het materiaal in een werk onmogelijk maken. Met de pilot De reinigende weg gaat Rijkswaterstaat op zoek naar innovatieve technieken en methoden om baggerspecie te reinigen. In dit proces ligt het accent op kennisontwikkeling en stimulering van innovatie in de markt. Naast samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt is nadrukkelijk de intentie aanwezig om bedrijven tot samenwerking te stimuleren om het gewenste resultaat te bereiken. Hierbij worden ook bedrijven die normaal niet of nauwelijks binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)- sector of binnen de Bodemsaneringsector opereren, uitgenodigd aan deze prijsvraag deel te nemen.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
De pilot De reinigende weg is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]