hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-04-2006EIB Bouwconjunctuur maart 2006
Amsterdam - De omvang van de orderportefeuille is gegroeid, het oordeel over deze omvang is positief en de verwachtingen omtrent prijsherstel en werkgelegenheid zijn eveneens positief. Een dissonant in het positieve beeld vormde in maart wel het aanhoudende winterweer. Een kwart van de bedrijven ondervond hier hinder van. Het sterkst speelde dit in de grond-, water- en wegenbouw, waar ruim 30 % van de bedrijven hinder van het extreme weer ondervond.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand maart 2006.

De omvang van de orderportefeuille in de gww is met 0,2 maand toegenomen tot 5,4 maanden. Dit wordt veroorzaakt door een groei van de orderportefeuille in zowel de wegenbouw als de grond- en waterbouw met 0,2 maand.

De orderportefeuille in de b&u is eind maart 2006 gelijk gebleven aan het niveau van een maand eerder; 8,0 maanden. Ook de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als totaal bleef in maart stabiel ten opzichte van vorige maand; 7,5 maanden.

Per saldo geeft een kleine meerderheid van de bedrijven aan, dat zij het onderhanden werk als groot beoordelen. Voor de gww geldt dit echter niet; in deze sector vindt juist een meerderheid van de bedrijven de werkvoorraad klein voor de tijd van het jaar. Toch verwacht in de gww 23% een uitbreiding van het aantal personeelsleden tegenover 1% dat aan een inkrimping denkt. Een maand geleden verwachtten nog evenveel gww-bedrijven in omvang toe te nemen als in omvang af te nemen. Dit kwam vooral doordat een meerderheid van de bedrijven in de grond- en waterbouw een inkrimping van het personeelsbestand verwachtte; eind maart 2006 waren de verwachtingen voor de ontwikkeling van het personeelsbestand echter ook in deze subsector per saldo postitief. In de b&u verwacht 19% van de bouwbedrijven dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal groeien terwijl 3% verwacht dat het aantal personeelsleden zal afnemen.

Van de bedrijven in de gww verwacht 45% de komende maanden een prijsstijging tegenover 1% dat verwacht dat de prijzen zullen dalen. In de wegenbouw verwacht zelfs meer dan de helft van de bedrijven (56%) dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen. In de b&u denkt 31% van de bedrijven aan een stijging van de afzetprijzen; geen enkel bedrijf in deze sector verwacht een prijsdaling.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]