hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-03-2006Conjunctuurmeting bouwnijverheid februari 2006
Amsterdam - Eind februari 2006 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand toegenomen tot 7,5 maanden. Deze toename komt geheel voor rekening van de burgerlijke- en utiliteisbouw, waar de orderportefeuille met 0,2 maand groeide tot 8 maanden. In deze sector kende zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw een uitbreiding van de orderportefeuille en wel met 0,1 respectievelijk 0,2 maand.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is afgenomen met 0,1 maand tot 5,2 maanden. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; deze slonk met 0,3 maand tot 5,2 maanden.

Evenals vorige maand had het koude winterweer ook in februari 2006 invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Dit geldt met name in de gww; voor 40% van de gww-bedrijven was het koude weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van het onderhanden werk. Zoals meestal het geval is ondervonden ook nu de bedrijven in de b&u minder hinder van het winterweer. Bijna 30% van de bedrijven in deze sector vermeldden in februari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie. Dit aandeel is echter wel iets groter dan in januari 2006.

Per saldo geeft een kleine meerderheid van de bedrijven aan, dat zij het onderhanden werk als klein beoordelen. Voor de gww geldt dit echter niet; in deze sector vindt juist een kleine meerderheid van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar.

Van de bouwbedrijven denkt 15% dat hun personeelsbestand in de komende maanden zal uitbreiden, 4% denkt echter dat het aantal personeelsleden zal dalen. In de gww is sprake van een evenwichtige situatie; 9% denkt aan een groei en 9% denkt aan een daling van het personeelsbestand. Alleen in de grond- en waterbouw verwachten meer bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand (17%), dan een uitbreiding (9%).

Ruim 30% van de bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen tegenover 1% dat een prijsdaling verwacht. In de wegenbouw verwacht zelfs 44% van de bedrijven een prijsstijging.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]