hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-03-2006Conjunctuurmeting bouwnijverheid februari 2006
Amsterdam - Eind februari 2006 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand toegenomen tot 7,5 maanden. Deze toename komt geheel voor rekening van de burgerlijke- en utiliteisbouw, waar de orderportefeuille met 0,2 maand groeide tot 8 maanden. In deze sector kende zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw een uitbreiding van de orderportefeuille en wel met 0,1 respectievelijk 0,2 maand.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is afgenomen met 0,1 maand tot 5,2 maanden. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; deze slonk met 0,3 maand tot 5,2 maanden.

Evenals vorige maand had het koude winterweer ook in februari 2006 invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Dit geldt met name in de gww; voor 40% van de gww-bedrijven was het koude weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van het onderhanden werk. Zoals meestal het geval is ondervonden ook nu de bedrijven in de b&u minder hinder van het winterweer. Bijna 30% van de bedrijven in deze sector vermeldden in februari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie. Dit aandeel is echter wel iets groter dan in januari 2006.

Per saldo geeft een kleine meerderheid van de bedrijven aan, dat zij het onderhanden werk als klein beoordelen. Voor de gww geldt dit echter niet; in deze sector vindt juist een kleine meerderheid van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar.

Van de bouwbedrijven denkt 15% dat hun personeelsbestand in de komende maanden zal uitbreiden, 4% denkt echter dat het aantal personeelsleden zal dalen. In de gww is sprake van een evenwichtige situatie; 9% denkt aan een groei en 9% denkt aan een daling van het personeelsbestand. Alleen in de grond- en waterbouw verwachten meer bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand (17%), dan een uitbreiding (9%).

Ruim 30% van de bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen tegenover 1% dat een prijsdaling verwacht. In de wegenbouw verwacht zelfs 44% van de bedrijven een prijsstijging.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]