hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-03-2006Conjunctuurmeting bouwnijverheid februari 2006
Amsterdam - Eind februari 2006 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand toegenomen tot 7,5 maanden. Deze toename komt geheel voor rekening van de burgerlijke- en utiliteisbouw, waar de orderportefeuille met 0,2 maand groeide tot 8 maanden. In deze sector kende zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw een uitbreiding van de orderportefeuille en wel met 0,1 respectievelijk 0,2 maand.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is afgenomen met 0,1 maand tot 5,2 maanden. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; deze slonk met 0,3 maand tot 5,2 maanden.

Evenals vorige maand had het koude winterweer ook in februari 2006 invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Dit geldt met name in de gww; voor 40% van de gww-bedrijven was het koude weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van het onderhanden werk. Zoals meestal het geval is ondervonden ook nu de bedrijven in de b&u minder hinder van het winterweer. Bijna 30% van de bedrijven in deze sector vermeldden in februari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie. Dit aandeel is echter wel iets groter dan in januari 2006.

Per saldo geeft een kleine meerderheid van de bedrijven aan, dat zij het onderhanden werk als klein beoordelen. Voor de gww geldt dit echter niet; in deze sector vindt juist een kleine meerderheid van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar.

Van de bouwbedrijven denkt 15% dat hun personeelsbestand in de komende maanden zal uitbreiden, 4% denkt echter dat het aantal personeelsleden zal dalen. In de gww is sprake van een evenwichtige situatie; 9% denkt aan een groei en 9% denkt aan een daling van het personeelsbestand. Alleen in de grond- en waterbouw verwachten meer bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand (17%), dan een uitbreiding (9%).

Ruim 30% van de bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen tegenover 1% dat een prijsdaling verwacht. In de wegenbouw verwacht zelfs 44% van de bedrijven een prijsstijging.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]