hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-02-2006Conjunctuurmeting bouwnijverheid januari 2006
Amsterdam - Januari 2006 was met 22 vorstdagen een vrij koude maand en de koudste sinds januari 1997. Vooral in de grond-, water- en wegenbouw had dit invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Voor 41% van de gww-bedrijven was het koude weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van het onderhanden werk. In de grond- en waterbouw gold dit zelfs voor 47% van de bedrijven. Zoals meestal heeft ook nu de burgerlijke en utiliteitsbouw minder hinder van het winterweer ondervonden. Ruim een kwart van de bedrijven in deze sector vermeldden in januari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Eind januari 2006 geeft per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven aan, dat zij het onderhanden werk als klein beoordelen. Dit geldt echter niet voor de gww; in deze sector vindt juist een meerderheid van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar. In de gww verwachtte in januari 37% van de bedrijven een uitbreiding van het personeelsbestand. In de wegenbouw is dit aandeel zelfs 44%.

Slechts 1% van de gww-bedrijven denkt dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen. Opvallend hierbij is, dat men in deze sector een maand geleden nog negatief oordeelde over de te verwachten personele ontwikkelingen. Ook in de b&u verwachtten eind januari 2006 per saldo meer bedrijven, dat hun bedrijf zal uitbreiden (17%), dan dat hun bedrijf zal inkrimpen (4%).

Over de te verwachten prijsontwikkelingen oordelen de bouwbedrijven per saldo eveneens positief. Ruim 30% verwacht de komende maanden een stijging van de afzetprijzen tegenover 1% dat een prijsdaling verwacht. In de gww zijn deze percentages respectievelijk 26 en 1%.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u in januari 2006 is onveranderd gebleven ten opzichte van november en december 2005 (7,8 maanden). In de gww nam de orderportefeuille echter licht af en wel met 0,1 maand tot 5,3 maanden. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de grond- en waterbouw; deze slonk met 0,3 maand tot 5,0 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als totaal is gelijk gebleven aan het niveau van een maand eerder: 7,3 maand.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]