hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-02-2006Conjunctuurmeting bouwnijverheid januari 2006
Amsterdam - Januari 2006 was met 22 vorstdagen een vrij koude maand en de koudste sinds januari 1997. Vooral in de grond-, water- en wegenbouw had dit invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Voor 41% van de gww-bedrijven was het koude weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van het onderhanden werk. In de grond- en waterbouw gold dit zelfs voor 47% van de bedrijven. Zoals meestal heeft ook nu de burgerlijke en utiliteitsbouw minder hinder van het winterweer ondervonden. Ruim een kwart van de bedrijven in deze sector vermeldden in januari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Eind januari 2006 geeft per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven aan, dat zij het onderhanden werk als klein beoordelen. Dit geldt echter niet voor de gww; in deze sector vindt juist een meerderheid van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar. In de gww verwachtte in januari 37% van de bedrijven een uitbreiding van het personeelsbestand. In de wegenbouw is dit aandeel zelfs 44%.

Slechts 1% van de gww-bedrijven denkt dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen. Opvallend hierbij is, dat men in deze sector een maand geleden nog negatief oordeelde over de te verwachten personele ontwikkelingen. Ook in de b&u verwachtten eind januari 2006 per saldo meer bedrijven, dat hun bedrijf zal uitbreiden (17%), dan dat hun bedrijf zal inkrimpen (4%).

Over de te verwachten prijsontwikkelingen oordelen de bouwbedrijven per saldo eveneens positief. Ruim 30% verwacht de komende maanden een stijging van de afzetprijzen tegenover 1% dat een prijsdaling verwacht. In de gww zijn deze percentages respectievelijk 26 en 1%.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u in januari 2006 is onveranderd gebleven ten opzichte van november en december 2005 (7,8 maanden). In de gww nam de orderportefeuille echter licht af en wel met 0,1 maand tot 5,3 maanden. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de grond- en waterbouw; deze slonk met 0,3 maand tot 5,0 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als totaal is gelijk gebleven aan het niveau van een maand eerder: 7,3 maand.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]