hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-02-2006Conjunctuurmeting bouwnijverheid januari 2006
Amsterdam - Januari 2006 was met 22 vorstdagen een vrij koude maand en de koudste sinds januari 1997. Vooral in de grond-, water- en wegenbouw had dit invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Voor 41% van de gww-bedrijven was het koude weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van het onderhanden werk. In de grond- en waterbouw gold dit zelfs voor 47% van de bedrijven. Zoals meestal heeft ook nu de burgerlijke en utiliteitsbouw minder hinder van het winterweer ondervonden. Ruim een kwart van de bedrijven in deze sector vermeldden in januari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Eind januari 2006 geeft per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven aan, dat zij het onderhanden werk als klein beoordelen. Dit geldt echter niet voor de gww; in deze sector vindt juist een meerderheid van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar. In de gww verwachtte in januari 37% van de bedrijven een uitbreiding van het personeelsbestand. In de wegenbouw is dit aandeel zelfs 44%.

Slechts 1% van de gww-bedrijven denkt dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen. Opvallend hierbij is, dat men in deze sector een maand geleden nog negatief oordeelde over de te verwachten personele ontwikkelingen. Ook in de b&u verwachtten eind januari 2006 per saldo meer bedrijven, dat hun bedrijf zal uitbreiden (17%), dan dat hun bedrijf zal inkrimpen (4%).

Over de te verwachten prijsontwikkelingen oordelen de bouwbedrijven per saldo eveneens positief. Ruim 30% verwacht de komende maanden een stijging van de afzetprijzen tegenover 1% dat een prijsdaling verwacht. In de gww zijn deze percentages respectievelijk 26 en 1%.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u in januari 2006 is onveranderd gebleven ten opzichte van november en december 2005 (7,8 maanden). In de gww nam de orderportefeuille echter licht af en wel met 0,1 maand tot 5,3 maanden. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de grond- en waterbouw; deze slonk met 0,3 maand tot 5,0 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als totaal is gelijk gebleven aan het niveau van een maand eerder: 7,3 maand.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]