hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 27-01-2006Conjunctuurmeting bouwnijverheid december 2005
Amsterdam - De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in december 2005 met 0,2 maand afgenomen tot 5,4 maanden. Zowel de wegenbouw als de grond- en waterbouw waren verantwoordelijk voor deze afname.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw is eind december 2005 gelijk gebleven aan dat van een maand eerder; 7,8 maanden. In de woningbouw groeide de orderportefeuille met 0,3 maand, terwijl die in de utiliteitsbouw juist met 0,3 maand kromp. De omvang van de orderportefeuille is eind 2005 aanzienlijk hoger dan eind 2004. Dit geldt vooral in de gww, waar de orderportefeuille gedurende 2005 toenam van 4,7 tot 5,4 maanden. In de b&u was de stijging (van 7,5 tot 7,8) bescheidener.

Een meerderheid van de bedrijven in de utiliteitsbouw beoordeelt het onderhanden werk per saldo als klein. Toch verwachten zowel in de utiliteitsbouw als in de woningbouw per saldo meer bedrijven, dat hun personeelsbestand zal groeien, dan dat deze zal dalen. In de gww is het omgekeerde het geval; hier beoordelen per saldo juist meer bedrijven de werkvoorraad als groot, dan als klein. Desondanks verwachten in de grond- en waterbouw per saldo meer bedrijven een daling (28%) van het personeelsbestand, dan een stijging (14%). In de wegenbouw is men per saldo wel positief over de te verwachten personele ontwikkelingen; hier verwacht 7% een uitbreiding van het personeelsbestand tegenover 5% dat een vermindering van het aantal personeelsleden verwacht.

Van de bouwbedrijven geeft 16% aan, dat zij in december 2005 stagnatie van het onderhanden werk hebben ondervonden. In de b&u wordt als belangrijkste stagnatieoorzaak het uitblijven van orders genoemd. De kerstvakantie heeft in de gww echter voor de meeste stagnatie van het onderhanden werk gezorgd.

Eind december 2005 verwacht slechts 1% van de b&u-bedrijven dat de afzetprijzen de komende maanden zullen dalen. In de gww is er zelfs geen enkel bedrijf dat de komende maanden een prijsdaling verwacht. Iets minder dan de helft (46%) van de bouwbedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen. Ruim de helft (53%) denkt dat de afzetprijzen stabiel zullen blijven.

Wanneer de hier beschreven uitkomsten worden vergeleken met die van eind 2004 valt op dat de bouwbedrijven nu optimistischer zijn en op sommige punten veel optimistischer (bijvoorbeeld over de prijsontwikkeling of stagnatie als gevolg van onvoldoende orders).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2005 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]