hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-06-2006Jaap Endtz Veiligheidsprijs voor BAM en CFE
Zoetermeer - De tweejaarlijkse Jaap Endtz Veiligheidsprijs is uitgereikt aan twee bedrijven: BAM Utiliteitsbouw bv Bunnik en CFE Beton- en Waterbouw BV Dordrecht. De jury roemt de veiligheidsprestaties van beide bedrijven. Bij de puntentelling voor de beoordeling scoorden beide bedrijven even hoog, waarop de jury besloot ze beide met de hoofdprijs te honoreren.

De prijs is op woensdag 7 juni 2006 uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Jaap Endtz Veiligheidsprijs, de heer ing Jan Holleman. Hij overhandigde een bronzen sculptuur van beeldend kunstenares Josine Croin aan de vertegenwoordigers van beide bedrijven.

Zes bedrijven dongen mee naar de prijs. Het ging ook dit keer om twee ronden. In de eerste ronde is de kwaliteit van de inzendingen (documenten) beoordeeld en de wijze waarop de bedrijven zich in positieve zin onderscheiden op het gebied van veiligheid. Op basis van deze beoordeling zijn drie bedrijven genomineerd. Deze gingen door naar de tweede ronde. Daarvoor brachten veiligheidsdeskundigen van Aboma+Keboma twee bezoeken aan een bouwplaats van elk van de genomineerden.

Behalve de beide prijswinnaars werd ook Hurks Bouw & Vastgoed BV, Eindhoven genomineerd. De andere inzenders waren Boele & Van Eesteren bv, Rijswijk, Konst & Van Polen B.V., Hoorn en Aanneming-Maatschappij Panagro bv, Leidschendam. De jury benadrukt dat ook hun inzendingen een voorbeeld voor veiligheid op de bouwplaats zijn. Bij de beoordeling is echter gekeken welke bedrijven extra inspanningen doen naast het verplichte VCA-certificaat.

Veiligheid in de bouw is een zaak die continu aandacht behoeft. Daarom is in 1995 de Jaap Endtz Veiligheidsprijs ingesteld, vernoemd naar de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de HBG. De organisatie van de prijs is in handen is van Bouwend Nederland. Deelname stond open voor alle bouwbedrijven die werken aan verbetering van veiligheid op de bouwplaats. Het gaat erom dat veiligheid op een systematische manier wordt aangepakt met daarin een prominente rol voor het management; niet alleen in woord maar ook in daad.

Het was de laatste keer dat de prijs werd georganiseerd. ´Niet omdat de prijs of het onderwerp over de houdbaarheidsdatum zijn´, zo licht voorzitter Jan Holleman toe. ´Integendeel. Maar omdat het budget dat er destijds voor is vrijgemaakt, intussen is gebruikt. We zijn er, als Stichting en als Bouwend Nederland, van overtuigd dat veiligheid op de bouwplaats een onderwerp van blijvende aandacht zal zijn. Met of zonder prijs.´Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]