hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-06-2006Jaap Endtz Veiligheidsprijs voor BAM en CFE
Zoetermeer - De tweejaarlijkse Jaap Endtz Veiligheidsprijs is uitgereikt aan twee bedrijven: BAM Utiliteitsbouw bv Bunnik en CFE Beton- en Waterbouw BV Dordrecht. De jury roemt de veiligheidsprestaties van beide bedrijven. Bij de puntentelling voor de beoordeling scoorden beide bedrijven even hoog, waarop de jury besloot ze beide met de hoofdprijs te honoreren.

De prijs is op woensdag 7 juni 2006 uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Jaap Endtz Veiligheidsprijs, de heer ing Jan Holleman. Hij overhandigde een bronzen sculptuur van beeldend kunstenares Josine Croin aan de vertegenwoordigers van beide bedrijven.

Zes bedrijven dongen mee naar de prijs. Het ging ook dit keer om twee ronden. In de eerste ronde is de kwaliteit van de inzendingen (documenten) beoordeeld en de wijze waarop de bedrijven zich in positieve zin onderscheiden op het gebied van veiligheid. Op basis van deze beoordeling zijn drie bedrijven genomineerd. Deze gingen door naar de tweede ronde. Daarvoor brachten veiligheidsdeskundigen van Aboma+Keboma twee bezoeken aan een bouwplaats van elk van de genomineerden.

Behalve de beide prijswinnaars werd ook Hurks Bouw & Vastgoed BV, Eindhoven genomineerd. De andere inzenders waren Boele & Van Eesteren bv, Rijswijk, Konst & Van Polen B.V., Hoorn en Aanneming-Maatschappij Panagro bv, Leidschendam. De jury benadrukt dat ook hun inzendingen een voorbeeld voor veiligheid op de bouwplaats zijn. Bij de beoordeling is echter gekeken welke bedrijven extra inspanningen doen naast het verplichte VCA-certificaat.

Veiligheid in de bouw is een zaak die continu aandacht behoeft. Daarom is in 1995 de Jaap Endtz Veiligheidsprijs ingesteld, vernoemd naar de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de HBG. De organisatie van de prijs is in handen is van Bouwend Nederland. Deelname stond open voor alle bouwbedrijven die werken aan verbetering van veiligheid op de bouwplaats. Het gaat erom dat veiligheid op een systematische manier wordt aangepakt met daarin een prominente rol voor het management; niet alleen in woord maar ook in daad.

Het was de laatste keer dat de prijs werd georganiseerd. ´Niet omdat de prijs of het onderwerp over de houdbaarheidsdatum zijn´, zo licht voorzitter Jan Holleman toe. ´Integendeel. Maar omdat het budget dat er destijds voor is vrijgemaakt, intussen is gebruikt. We zijn er, als Stichting en als Bouwend Nederland, van overtuigd dat veiligheid op de bouwplaats een onderwerp van blijvende aandacht zal zijn. Met of zonder prijs.´Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]