hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-01-2004EIB: Herstel orderportefeuille wegenbouw zet door
In december 2003 is de orderportefeuille in de wegenbouw verder gestegen. Deze stijging bedroeg 0,7 maand en de orderportefeuille in deze sector kwam hierdoor uit op 4,8 maanden. Opvallend is dat de wegenbouwbedrijven, ondanks dit herstel, negatief blijven in hun oordeel over de conjunctuur:
Maar liefst 37% van deze bedrijven geeft aan stagnatie van het werk te ondervinden als gevolg van onvoldoende orders. Dit aandeel lag vorige maand nog een stuk lager (22%). Het onderhanden werk wordt door de bedrijven in deze sector per saldo als klein beoordeeld. Wel zijn er ten opzichte van vorige maand meer bedrijven die aangeven dat het onderhanden werk op een gelijkblijvend niveau ligt. In december verwachtten slechts enkele bedrijven dat zij de komende maanden in personeelsomvang toe zullen nemen; bijna twee derde verwacht echter een inkrimping van het personeelsbestand.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bedroeg in december 4,3 maanden; een stijging van 0,4 maand (zie figuur 2). Deze stijging komt volledig voor rekening van de wegenbouwbedrijven. In de grond- en waterbouw is de orderportefeuille immers gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand; 3,8 maanden. Voor deze subsector geldt dat de uitkomsten van de conjunctuur van december ongeveer gelijk zijn aan die van november. Wel zijn deze bedrijven iets positiever over de ontwikkelingen van de afzetprijzen en de personeelsbezetting.

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw is de orderportefeuille gestegen met 0,1 maand tot 7,3 maanden. Dit komt geheel voor rekening van de utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille steeg met 0,2 maand tot 6,4 maanden. In de woningbouw daalde de orderportefeuille licht (0,1 maand) en kwam uit op 8,1 maanden. Figuur 1 laat zien dat de orderportefeuille in de b&u het hele jaar 2003 rond de 7,3 maanden heeft geschommeld. Per saldo beoordelen de b&u-bedrijven het onderhanden werk als klein. Ruim 12% ondervindt stagnatie van het werk als gevolg van gebrek aan orders. Ook in de b&u geldt dat de meeste bedrijven de komende maanden in personeelsomvang verwachten af te nemen. Het merendeel van de b&u-bedrijven verwacht een een gelijkblijvend prijsniveau. Er zijn echter meer bedrijven die een prijsstijging verwachten(19%), dan die een prijsdaling verwachten (3%). De orderportefeuille in de totale bouwnijverheid steeg met 0,1 maand tot 6,6 maanden.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]