hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-01-2004EIB: Herstel orderportefeuille wegenbouw zet door
In december 2003 is de orderportefeuille in de wegenbouw verder gestegen. Deze stijging bedroeg 0,7 maand en de orderportefeuille in deze sector kwam hierdoor uit op 4,8 maanden. Opvallend is dat de wegenbouwbedrijven, ondanks dit herstel, negatief blijven in hun oordeel over de conjunctuur:
Maar liefst 37% van deze bedrijven geeft aan stagnatie van het werk te ondervinden als gevolg van onvoldoende orders. Dit aandeel lag vorige maand nog een stuk lager (22%). Het onderhanden werk wordt door de bedrijven in deze sector per saldo als klein beoordeeld. Wel zijn er ten opzichte van vorige maand meer bedrijven die aangeven dat het onderhanden werk op een gelijkblijvend niveau ligt. In december verwachtten slechts enkele bedrijven dat zij de komende maanden in personeelsomvang toe zullen nemen; bijna twee derde verwacht echter een inkrimping van het personeelsbestand.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bedroeg in december 4,3 maanden; een stijging van 0,4 maand (zie figuur 2). Deze stijging komt volledig voor rekening van de wegenbouwbedrijven. In de grond- en waterbouw is de orderportefeuille immers gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand; 3,8 maanden. Voor deze subsector geldt dat de uitkomsten van de conjunctuur van december ongeveer gelijk zijn aan die van november. Wel zijn deze bedrijven iets positiever over de ontwikkelingen van de afzetprijzen en de personeelsbezetting.

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw is de orderportefeuille gestegen met 0,1 maand tot 7,3 maanden. Dit komt geheel voor rekening van de utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille steeg met 0,2 maand tot 6,4 maanden. In de woningbouw daalde de orderportefeuille licht (0,1 maand) en kwam uit op 8,1 maanden. Figuur 1 laat zien dat de orderportefeuille in de b&u het hele jaar 2003 rond de 7,3 maanden heeft geschommeld. Per saldo beoordelen de b&u-bedrijven het onderhanden werk als klein. Ruim 12% ondervindt stagnatie van het werk als gevolg van gebrek aan orders. Ook in de b&u geldt dat de meeste bedrijven de komende maanden in personeelsomvang verwachten af te nemen. Het merendeel van de b&u-bedrijven verwacht een een gelijkblijvend prijsniveau. Er zijn echter meer bedrijven die een prijsstijging verwachten(19%), dan die een prijsdaling verwachten (3%). De orderportefeuille in de totale bouwnijverheid steeg met 0,1 maand tot 6,6 maanden.


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]