hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-08-2006EIB Bouwconjunctuur juni 2006
Personeelstekort in de burgerlijke- en utiliteitsbouw houdt aan

Uit de conjunctuurmeting van mei 2006 bleek, dat zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw personeelstekort de belangrijkste oorzaak van stagnatie was. Dit was sinds oktober 2001 niet meer voorgekomen. Eind juni 2006 blijkt dat het personeelstekort in de b&u aanhoudt en ten opzichte van vorige maand zelfs licht is gestegen. In de woningbouw geeft 11% van de bedrijven aan dat zij te maken hebben met een personeelstekort, in de utiliteitsbouw geldt dit voor 10% van de bedrijven.


Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand juni 2006.

De bedrijven in de gww hebben minder last van stagnatie; slechts 5% maakt hier melding van. Dit betreft vooral stagnatie door het uitblijven van orders, met name in de grond- en waterbouw (4%).

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid is in juni 2006 met 0,2 maand licht afgenomen tot 7,5 maanden. In de b&u nam de omvang van de orderportefeuille met 0,2 maand af tot 8,1 maanden. Dit komt doordat de orderportefeuilles in beide subsectoren met 0,2 maand zijn gekrompen. De orderportefeuille in de gww met 0,1 maand is geslonken tot 5,3 maanden. Dit komt geheel voor rekening van de grond- en waterbouw, waar de orderportefeuille met 0,2 maand afnam.

Ruim driekwart van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk groot vindt (17%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad als klein beoordeelt (8%).
Bijna 23% van de bouwbedrijven verwacht, dat zij de komende maanden in personeelsomvang toe zal nemen. Aan een inkrimping van het aantal personeelsleden denkt 6% van de bouwbedrijven. In de grond- en waterbouw zijn de bedrijven minder positief; hier verwacht 12% dat het personeelsbestand zal groeien tegenover 21% dat juist aan een inkrimping denkt.
Zowel in de b&u als in de gww verwacht 39% van de bedrijven, dat de afzetprijzen de komende periode zullen stijgen. Alleen in grond- en waterbouw denkt 1% aan een daling van de prijzen; voor de overige sectoren geldt, dat geen enkel bedrijf aan een prijsdaling denkt.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]