hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 14-09-2006Koningin opent het Bouwhuis
“Weer vertrouwen in de bouw“

Zoetermeer - Koningin Beatrix heeft 2006-09-13 het Bouwhuis in Zoetermeer officieel geopend. Bij de opening spraken zowel minister Sybilla Dekker van VROM als minister Joop Wijn van Economische Zaken veel waardering uit voor de inspanningen die de bouw heeft gepleegd om vernieuwing door te voeren. De bewindslieden spraken een hernieuwd vertrouwen in de sector uit.


´De noodzaak van vernieuwing wordt in de sector breed gedragen´, aldus minister Dekker. ´Of het nu gaat om het herstel van vertrouwen tussen overheid en markt, om de grote bouwopgave die voor ons ligt – bijvoorbeeld in de woningbouw, de utiliteitsbouw en de weg- en waterbouw - om nieuwe bouwmethoden of om het opleiden en binden van nieuwe personeel – Bouwend Nederland maakt er werk van.´

Minister Wijn: ´De Bouw, de Regieraad, de sector, u allen hebt de afgelopen jaren een succesvolle missie volbracht. Die missie luidde: noodzakelijke vernieuwingen in de bouwsector op gang brengen, de verhoudingen normaliseren en het onderlinge vertrouwen herstellen. De resultaten mogen er zijn. Iedereen in de sector is zich er nu van bewust dat prijsafspraken echt niet mogen en dat aanbestedingsprocedures transparant moeten zijn. Dat heeft de sector ook neergelegd in een gedragscode.

Het veranderings- en vernieuwingsproces is duidelijk op gang gekomen. En de sector is vastbesloten om de cultuuromslag tot een succes te maken.´

Beide bewindslieden benadrukten de belangrijke rol die de Regieraad Bouw de afgelopen jaren heeft gespeeld. Er zijn niet alleen fundamenten gelegd, er is ook gestart met de bouw van een vernieuwde sector, aldus minister Wijn.

Ook voorzitter Brinkman van Bouwend Nederland benadrukte de ommezwaai die de sector heeft gemaakt. Een ommezwaai die zichtbaar wordt gemaakt in de architectuur van het gebouw: ´Op de tiende en elfde verdieping is een vergader- en conferentiecentrum gerealiseerd dat de plaats moet worden waar samenleving en bouwwereld elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek en mogelijk ook in debat gaan. Ons conferentiecentrum heeft veel glas. Daar kun je door naar buiten kijken, maar ook van buiten naar binnen. Zo moet het ook: de bouwsector wil zich laten bekijken en wil in transparantie werken.´

De Koningin was zichtbaar onder de indruk van de bijzondere en transparante architectuur van het gebouw, een ontwerp van architect Berend Sybesma. Met het leggen van een laatste stuk in een puzzel van het Bouwhuis, stelde zij het gebouw officieel in gebruik.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]