hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 14-09-2006Koningin opent het Bouwhuis
“Weer vertrouwen in de bouw“

Zoetermeer - Koningin Beatrix heeft 2006-09-13 het Bouwhuis in Zoetermeer officieel geopend. Bij de opening spraken zowel minister Sybilla Dekker van VROM als minister Joop Wijn van Economische Zaken veel waardering uit voor de inspanningen die de bouw heeft gepleegd om vernieuwing door te voeren. De bewindslieden spraken een hernieuwd vertrouwen in de sector uit.


´De noodzaak van vernieuwing wordt in de sector breed gedragen´, aldus minister Dekker. ´Of het nu gaat om het herstel van vertrouwen tussen overheid en markt, om de grote bouwopgave die voor ons ligt – bijvoorbeeld in de woningbouw, de utiliteitsbouw en de weg- en waterbouw - om nieuwe bouwmethoden of om het opleiden en binden van nieuwe personeel – Bouwend Nederland maakt er werk van.´

Minister Wijn: ´De Bouw, de Regieraad, de sector, u allen hebt de afgelopen jaren een succesvolle missie volbracht. Die missie luidde: noodzakelijke vernieuwingen in de bouwsector op gang brengen, de verhoudingen normaliseren en het onderlinge vertrouwen herstellen. De resultaten mogen er zijn. Iedereen in de sector is zich er nu van bewust dat prijsafspraken echt niet mogen en dat aanbestedingsprocedures transparant moeten zijn. Dat heeft de sector ook neergelegd in een gedragscode.

Het veranderings- en vernieuwingsproces is duidelijk op gang gekomen. En de sector is vastbesloten om de cultuuromslag tot een succes te maken.´

Beide bewindslieden benadrukten de belangrijke rol die de Regieraad Bouw de afgelopen jaren heeft gespeeld. Er zijn niet alleen fundamenten gelegd, er is ook gestart met de bouw van een vernieuwde sector, aldus minister Wijn.

Ook voorzitter Brinkman van Bouwend Nederland benadrukte de ommezwaai die de sector heeft gemaakt. Een ommezwaai die zichtbaar wordt gemaakt in de architectuur van het gebouw: ´Op de tiende en elfde verdieping is een vergader- en conferentiecentrum gerealiseerd dat de plaats moet worden waar samenleving en bouwwereld elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek en mogelijk ook in debat gaan. Ons conferentiecentrum heeft veel glas. Daar kun je door naar buiten kijken, maar ook van buiten naar binnen. Zo moet het ook: de bouwsector wil zich laten bekijken en wil in transparantie werken.´

De Koningin was zichtbaar onder de indruk van de bijzondere en transparante architectuur van het gebouw, een ontwerp van architect Berend Sybesma. Met het leggen van een laatste stuk in een puzzel van het Bouwhuis, stelde zij het gebouw officieel in gebruik.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]