hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 14-09-2006Koningin opent het Bouwhuis
“Weer vertrouwen in de bouw“

Zoetermeer - Koningin Beatrix heeft 2006-09-13 het Bouwhuis in Zoetermeer officieel geopend. Bij de opening spraken zowel minister Sybilla Dekker van VROM als minister Joop Wijn van Economische Zaken veel waardering uit voor de inspanningen die de bouw heeft gepleegd om vernieuwing door te voeren. De bewindslieden spraken een hernieuwd vertrouwen in de sector uit.


´De noodzaak van vernieuwing wordt in de sector breed gedragen´, aldus minister Dekker. ´Of het nu gaat om het herstel van vertrouwen tussen overheid en markt, om de grote bouwopgave die voor ons ligt – bijvoorbeeld in de woningbouw, de utiliteitsbouw en de weg- en waterbouw - om nieuwe bouwmethoden of om het opleiden en binden van nieuwe personeel – Bouwend Nederland maakt er werk van.´

Minister Wijn: ´De Bouw, de Regieraad, de sector, u allen hebt de afgelopen jaren een succesvolle missie volbracht. Die missie luidde: noodzakelijke vernieuwingen in de bouwsector op gang brengen, de verhoudingen normaliseren en het onderlinge vertrouwen herstellen. De resultaten mogen er zijn. Iedereen in de sector is zich er nu van bewust dat prijsafspraken echt niet mogen en dat aanbestedingsprocedures transparant moeten zijn. Dat heeft de sector ook neergelegd in een gedragscode.

Het veranderings- en vernieuwingsproces is duidelijk op gang gekomen. En de sector is vastbesloten om de cultuuromslag tot een succes te maken.´

Beide bewindslieden benadrukten de belangrijke rol die de Regieraad Bouw de afgelopen jaren heeft gespeeld. Er zijn niet alleen fundamenten gelegd, er is ook gestart met de bouw van een vernieuwde sector, aldus minister Wijn.

Ook voorzitter Brinkman van Bouwend Nederland benadrukte de ommezwaai die de sector heeft gemaakt. Een ommezwaai die zichtbaar wordt gemaakt in de architectuur van het gebouw: ´Op de tiende en elfde verdieping is een vergader- en conferentiecentrum gerealiseerd dat de plaats moet worden waar samenleving en bouwwereld elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek en mogelijk ook in debat gaan. Ons conferentiecentrum heeft veel glas. Daar kun je door naar buiten kijken, maar ook van buiten naar binnen. Zo moet het ook: de bouwsector wil zich laten bekijken en wil in transparantie werken.´

De Koningin was zichtbaar onder de indruk van de bijzondere en transparante architectuur van het gebouw, een ontwerp van architect Berend Sybesma. Met het leggen van een laatste stuk in een puzzel van het Bouwhuis, stelde zij het gebouw officieel in gebruik.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]