hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 21-09-2006EIB Bouwconjunctuur augustus 2006
Overvloedige regenval zorgt in de gww voor problemen

Amsterdam - De overvloedige regenval in de maand augustus 2006 heeft bij één op de zeven bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw voor zo veel problemen gezorgd, dat de voortgang van het werk hierdoor werd gehinderd. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw blijft het tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maanden juli en augustus 2006.

Het percentage bedrijven in de b&u dat personeelstekort in het eigen bedrijf als belangrijkste stagnatieoorzaak meldt, daalt sinds juni 2006 met 3 procent tot 7 procent in augustus 2006. Toch kan hieruit niet worden afgeleid, dat het personeelstekort in de b&u minder problematisch is. Personeelstekort bij onderaannemers zorgt in dezelfde periode immers voor meer stagnatie. Het percentage bedrijven in de b&u, dat problemen bij de onderaannemers als belangrijkste stagnatieoorzaak aanmerkt, stijgt in de vakantiemaanden met 4 procent tot 6 procent in augustus 2006. Problemen bij onderaannemers worden in grote mate veroorzaakt door tekort aan personeel.

Eind augustus 2006 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,1 maand licht toegenomen tot 7,6 maanden. In de gww groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,5 maand tot 5,8 maanden (zie figuur 2). In de wegenbouw werd een groei van 0,6 maand gesignaleerd; in de grond- en waterbouw was sprake van een toename met 0,4 maand. Uit figuur 1 blijkt, dat de omvang van de orderportefeuille in de b&u met 0,1 maand is afgenomen tot 8,0 maanden. Zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw droegen hier aan bij; in beide subsectoren slonk de orderportefeuille met 0,1 maand.

Ongeveer driekwart van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk groot vindt (18%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad als klein beoordeelt (9%). Bijna 22% van de bouwbedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te nemen. Aan een inkrimping van het aantal personeelsleden denkt slechts 3% van de bouwbedrijven. Evenals in juni 2006 zijn de bedrijven in de grond- en waterbouw ook nu minder positief; in deze subsector verwacht 12% een groei van het personeelsbestand terwijl 22% een daling van het aantal personeelsleden verwacht. De helft van de bedrijven in de gww verwacht, dat de afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen. In de wegenbouw geldt dit zelfs voor 59% van de bedrijven. Van de bedrijven in de b&u verwacht 47% een prijsstijging. Geen enkel bedrijf voorspelt voor de komende periode een daling van de prijzen.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli/augustus 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Zoals ieder jaar is de meting over juli en augustus samengevoegd in verband met de in die maanden vallende (bouwvak-)vakantie. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]