hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 21-09-2006EIB Bouwconjunctuur augustus 2006
Overvloedige regenval zorgt in de gww voor problemen

Amsterdam - De overvloedige regenval in de maand augustus 2006 heeft bij één op de zeven bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw voor zo veel problemen gezorgd, dat de voortgang van het werk hierdoor werd gehinderd. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw blijft het tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maanden juli en augustus 2006.

Het percentage bedrijven in de b&u dat personeelstekort in het eigen bedrijf als belangrijkste stagnatieoorzaak meldt, daalt sinds juni 2006 met 3 procent tot 7 procent in augustus 2006. Toch kan hieruit niet worden afgeleid, dat het personeelstekort in de b&u minder problematisch is. Personeelstekort bij onderaannemers zorgt in dezelfde periode immers voor meer stagnatie. Het percentage bedrijven in de b&u, dat problemen bij de onderaannemers als belangrijkste stagnatieoorzaak aanmerkt, stijgt in de vakantiemaanden met 4 procent tot 6 procent in augustus 2006. Problemen bij onderaannemers worden in grote mate veroorzaakt door tekort aan personeel.

Eind augustus 2006 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,1 maand licht toegenomen tot 7,6 maanden. In de gww groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,5 maand tot 5,8 maanden (zie figuur 2). In de wegenbouw werd een groei van 0,6 maand gesignaleerd; in de grond- en waterbouw was sprake van een toename met 0,4 maand. Uit figuur 1 blijkt, dat de omvang van de orderportefeuille in de b&u met 0,1 maand is afgenomen tot 8,0 maanden. Zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw droegen hier aan bij; in beide subsectoren slonk de orderportefeuille met 0,1 maand.

Ongeveer driekwart van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk groot vindt (18%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad als klein beoordeelt (9%). Bijna 22% van de bouwbedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te nemen. Aan een inkrimping van het aantal personeelsleden denkt slechts 3% van de bouwbedrijven. Evenals in juni 2006 zijn de bedrijven in de grond- en waterbouw ook nu minder positief; in deze subsector verwacht 12% een groei van het personeelsbestand terwijl 22% een daling van het aantal personeelsleden verwacht. De helft van de bedrijven in de gww verwacht, dat de afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen. In de wegenbouw geldt dit zelfs voor 59% van de bedrijven. Van de bedrijven in de b&u verwacht 47% een prijsstijging. Geen enkel bedrijf voorspelt voor de komende periode een daling van de prijzen.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli/augustus 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Zoals ieder jaar is de meting over juli en augustus samengevoegd in verband met de in die maanden vallende (bouwvak-)vakantie. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]