hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 21-09-2006EIB Bouwconjunctuur augustus 2006
Overvloedige regenval zorgt in de gww voor problemen

Amsterdam - De overvloedige regenval in de maand augustus 2006 heeft bij één op de zeven bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw voor zo veel problemen gezorgd, dat de voortgang van het werk hierdoor werd gehinderd. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw blijft het tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maanden juli en augustus 2006.

Het percentage bedrijven in de b&u dat personeelstekort in het eigen bedrijf als belangrijkste stagnatieoorzaak meldt, daalt sinds juni 2006 met 3 procent tot 7 procent in augustus 2006. Toch kan hieruit niet worden afgeleid, dat het personeelstekort in de b&u minder problematisch is. Personeelstekort bij onderaannemers zorgt in dezelfde periode immers voor meer stagnatie. Het percentage bedrijven in de b&u, dat problemen bij de onderaannemers als belangrijkste stagnatieoorzaak aanmerkt, stijgt in de vakantiemaanden met 4 procent tot 6 procent in augustus 2006. Problemen bij onderaannemers worden in grote mate veroorzaakt door tekort aan personeel.

Eind augustus 2006 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,1 maand licht toegenomen tot 7,6 maanden. In de gww groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,5 maand tot 5,8 maanden (zie figuur 2). In de wegenbouw werd een groei van 0,6 maand gesignaleerd; in de grond- en waterbouw was sprake van een toename met 0,4 maand. Uit figuur 1 blijkt, dat de omvang van de orderportefeuille in de b&u met 0,1 maand is afgenomen tot 8,0 maanden. Zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw droegen hier aan bij; in beide subsectoren slonk de orderportefeuille met 0,1 maand.

Ongeveer driekwart van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk groot vindt (18%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad als klein beoordeelt (9%). Bijna 22% van de bouwbedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te nemen. Aan een inkrimping van het aantal personeelsleden denkt slechts 3% van de bouwbedrijven. Evenals in juni 2006 zijn de bedrijven in de grond- en waterbouw ook nu minder positief; in deze subsector verwacht 12% een groei van het personeelsbestand terwijl 22% een daling van het aantal personeelsleden verwacht. De helft van de bedrijven in de gww verwacht, dat de afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen. In de wegenbouw geldt dit zelfs voor 59% van de bedrijven. Van de bedrijven in de b&u verwacht 47% een prijsstijging. Geen enkel bedrijf voorspelt voor de komende periode een daling van de prijzen.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli/augustus 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Zoals ieder jaar is de meting over juli en augustus samengevoegd in verband met de in die maanden vallende (bouwvak-)vakantie. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]