hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2006EIB Bouwconjunctuur september 2006
Orderportefeuille bouwnijverheid bereikt hoogste niveau sinds vijf jaar

Amsterdam - De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid is eind september 2006 met 0,4 maand gegroeid tot 8,0 maanden. Dit niveau is sinds september 2001 niet meer bereikt. De orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam met 0,5 maand toe tot 8,5 maanden. Ook hier geldt, dat deze sinds vijf jaar niet meer zo gevuld is geweest. In de grond-, water- en wegenbouw nam de orderportefeuille eveneens toe; en wel met 0,3 maand tot 6,1 maanden. In deze sector is het ruim vier jaar geleden dat dit niveau werd bereikt.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand september 2006.

In de b&u blijft tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak voor stagnatie van het onderhanden werk. Het percentage b&u-bedrijven dat personeelsgebrek als belangrijkste stagnatieoorzaak vermeldt, is na de daling in augustus weer op hetzelfde niveau als in juni 2006. In de gww is het uitblijven van orders de belangrijkste stagnatieoorzaak. Deze wordt door 6% van de gww-bedrijven vermeld. In de grond- en waterbouw geldt dit zelfs voor 9% van de bedrijven.

Iets minder dan driekwart van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Wel is het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (18%) groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (9%).

Een kwart van de bouwbedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te nemen; 5% denkt dat het aantal personeelsleden zal verminderen. Evenals voorgaande maanden zijn de bedrijven in de grond- en waterbouw ook nu minder positief; in deze subsector verwacht 16% een groei van het personeelsbestand terwijl 19% een daling van het aantal personeelsleden verwacht.

Zowel in de b&u als in de gww verwacht ruim de helft van de bedrijven een stijging van de afzetprijzen. Slechts 1% van de bedrijven in de b&u denkt dat de prijzen juist zullen dalen; dit geldt ook voor de bedrijven in de grond- en waterbouw. In de wegenbouw verwacht geen enkel bedrijf een prijsdaling.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]