hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2006EIB Bouwconjunctuur september 2006
Orderportefeuille bouwnijverheid bereikt hoogste niveau sinds vijf jaar

Amsterdam - De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid is eind september 2006 met 0,4 maand gegroeid tot 8,0 maanden. Dit niveau is sinds september 2001 niet meer bereikt. De orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam met 0,5 maand toe tot 8,5 maanden. Ook hier geldt, dat deze sinds vijf jaar niet meer zo gevuld is geweest. In de grond-, water- en wegenbouw nam de orderportefeuille eveneens toe; en wel met 0,3 maand tot 6,1 maanden. In deze sector is het ruim vier jaar geleden dat dit niveau werd bereikt.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand september 2006.

In de b&u blijft tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak voor stagnatie van het onderhanden werk. Het percentage b&u-bedrijven dat personeelsgebrek als belangrijkste stagnatieoorzaak vermeldt, is na de daling in augustus weer op hetzelfde niveau als in juni 2006. In de gww is het uitblijven van orders de belangrijkste stagnatieoorzaak. Deze wordt door 6% van de gww-bedrijven vermeld. In de grond- en waterbouw geldt dit zelfs voor 9% van de bedrijven.

Iets minder dan driekwart van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Wel is het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (18%) groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (9%).

Een kwart van de bouwbedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te nemen; 5% denkt dat het aantal personeelsleden zal verminderen. Evenals voorgaande maanden zijn de bedrijven in de grond- en waterbouw ook nu minder positief; in deze subsector verwacht 16% een groei van het personeelsbestand terwijl 19% een daling van het aantal personeelsleden verwacht.

Zowel in de b&u als in de gww verwacht ruim de helft van de bedrijven een stijging van de afzetprijzen. Slechts 1% van de bedrijven in de b&u denkt dat de prijzen juist zullen dalen; dit geldt ook voor de bedrijven in de grond- en waterbouw. In de wegenbouw verwacht geen enkel bedrijf een prijsdaling.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]