hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 17-11-2006RWS zoekt innovaties in duurzame energievoorziening
Den Haag - Rijkswaterstaat zoekt namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondernemers om schone en veilige waterstofoplossingen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen vervuilende dieselaggregaten in de grond-, weg- en waterbouw op termijn vervangen worden. Bedrijven met de beste ideeën krijgen in de pilot ‘Waterstoftoepassingen en brandstofcellen’ een opdracht dit idee verder uit te werken.

Het gebruik van brandstofcellen en waterstof bij de energieopwekking speelt een steeds grotere rol in de duurzame energievoorziening. Dit komt met name omdat deze vorm van energieopwekking schoner en geluidsarmer is dan het inzetten van dieselaggregaten. Wegen naar de Toekomst, het Rijkswaterstaat innovatieprogramma voor schone, veilige en betrouwbare mobiliteit, wil concrete toepassingen laten ontwikkelen. Hiermee kan in de toekomst de overlast bij bouwwerkzaamheden sterk worden teruggebracht . Ook bij werkzaamheden langs de weg en op het water worden geluidsoverlast en vervuilende emissies door deze nieuwe vorm van energieopwekking beperkt.

De pilot ‘Waterstoftoepassingen en brandstofcellen’ is opgezet volgens de aanpak van het Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Dit is een programma naar Amerikaans model, waarbij de overheid innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s aan het bedrijfsleven uitbesteedt. Het programma wil vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek. Voor welke toepassingen zoekt Rijkswaterstaat ideeën?
  • Mobiele actiewagens (Pijlwagens / Matrixpanelen) bij wegafzettingen die voor hun energie nu meestal op aggregaten draaien.
  • Mobiele sets voor tijdelijke stroom (o.a. noodverlichting) op plaatsen waar nog geen elektriciteitsnet voor handen is.
  • Vaartuigen waarin dieselmotoren vervangen kunnen worden door een stille variant
  • Maaigereedschap ( voor onderhoud bermen) dat met kleine motoren voor overlast kan zorgen
  • Hijsmateriaal dat nu nog met diesels is uitgevoerd
  • Kleine of grotere tractoren (In de wat zwaardere vermogensklasse).
Naast deze voorbeelden zijn er misschien nog meer toepassingen, die schoon en stil werken in de bouw kunnen bevorderen. Bedrijven kunnen ook deze ideeën bij Rijkswaterstaat kwijt. Inzendingen moeten voor 19 december 2006 binnen zijn.

Meer informatie
Wegen naar de ToekomstDeel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]