hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 19-02-2004Conjunctuurmeting: Overvloedige regenval van invloed
Amsterdam - In januari 2004 heeft het vaak en veel geregend. Vooral in de gww had dit invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Voor bijna één derde van de gww-bedrijven was het slechte weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden. In de wegenbouw gold dit zelfs voor de helft van de bedrijven.
Zoals meestal heeft de burgerlijke en utiliteitsbouw veel minder hinder van de regenval ondervonden. Slechts 12 % van de bedrijven in deze sector vermelden in januari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie.


De overige uitkomsten van de conjunctuurmeting in januari verschillen, afgezien van de invloed van het weer weinig van die van voorgaande maanden. Hieruit volgt, dat het oordeel over de bouwconjunctuur negatief blijft. Bijna de helft van de bedrijven in de gww beoordeelt de werkvoorraad als klein in verhouding tot de omvang van het bedrijf. Iets meer dan de helft vindt de werkvoorraad normaal; geen enkel gww-bedrijf beoordeelt de werkvoorraad als groot. In de b&u is het oordeel over de werkvoorraad iets minder negatief. Eén derde van de b&u-bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als klein en 9% als groot. Per saldo verwachten de meeste bouwbedrijven een inkrimping van de personeelsbezetting. Dit geldt vooral in de gww; meer dan één derde van de gww-bedrijven verwacht een daling in personeelsmvang en slechts 3% een stijging. In de b&u is dit verschil veel kleiner: 10% verwacht een daling en 7% een stijging.
De b&u-bedrijven zijn in hun oordeel over de te verwachten prijsontwikkeling per saldo positief. In de gww is dit niet het geval; hier verwachten per saldo meer bedrijven een prijsdaling dan een prijsstijging. Wel verwachten in beide sectoren de meeste bedrijven (83% of meer) een gelijkblijvend prijsniveau.

De omvang van de orderportefeuille in de wegenbouw is in januari 2004 afgenomen van 4,8 maanden tot 4,4 maanden. Hiermee is een einde gekomen aan de periode van herstel in de wegenbouw van de afgelopen twee maanden. In de grond- en waterbouw is de orderportefeuille toegenomen met 0,2 maanden tot 4 maanden. De orderportefeuille in de gww nam af met 0,1 maand tot 4,2 maanden. De orderportefeuille in de b&u is gelijk gebleven aan vorige maand (7,3 maanden). In de woningbouw nam de orderportefeuille met 0,2 maand af tot 8,3 maanden. De ordeportefeuille in de utiliteitsbouw verminderde met 0,1 maand tot 6,3 maanden. De orderportefuille in de bouwnijverheid bedroeg eind januari, evenals vorige maand, 6,7 maanden.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]