hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 19-02-2004Conjunctuurmeting: Overvloedige regenval van invloed
Amsterdam - In januari 2004 heeft het vaak en veel geregend. Vooral in de gww had dit invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Voor bijna één derde van de gww-bedrijven was het slechte weer de oorzaak van stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden. In de wegenbouw gold dit zelfs voor de helft van de bedrijven.
Zoals meestal heeft de burgerlijke en utiliteitsbouw veel minder hinder van de regenval ondervonden. Slechts 12 % van de bedrijven in deze sector vermelden in januari het weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie.


De overige uitkomsten van de conjunctuurmeting in januari verschillen, afgezien van de invloed van het weer weinig van die van voorgaande maanden. Hieruit volgt, dat het oordeel over de bouwconjunctuur negatief blijft. Bijna de helft van de bedrijven in de gww beoordeelt de werkvoorraad als klein in verhouding tot de omvang van het bedrijf. Iets meer dan de helft vindt de werkvoorraad normaal; geen enkel gww-bedrijf beoordeelt de werkvoorraad als groot. In de b&u is het oordeel over de werkvoorraad iets minder negatief. Eén derde van de b&u-bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als klein en 9% als groot. Per saldo verwachten de meeste bouwbedrijven een inkrimping van de personeelsbezetting. Dit geldt vooral in de gww; meer dan één derde van de gww-bedrijven verwacht een daling in personeelsmvang en slechts 3% een stijging. In de b&u is dit verschil veel kleiner: 10% verwacht een daling en 7% een stijging.
De b&u-bedrijven zijn in hun oordeel over de te verwachten prijsontwikkeling per saldo positief. In de gww is dit niet het geval; hier verwachten per saldo meer bedrijven een prijsdaling dan een prijsstijging. Wel verwachten in beide sectoren de meeste bedrijven (83% of meer) een gelijkblijvend prijsniveau.

De omvang van de orderportefeuille in de wegenbouw is in januari 2004 afgenomen van 4,8 maanden tot 4,4 maanden. Hiermee is een einde gekomen aan de periode van herstel in de wegenbouw van de afgelopen twee maanden. In de grond- en waterbouw is de orderportefeuille toegenomen met 0,2 maanden tot 4 maanden. De orderportefeuille in de gww nam af met 0,1 maand tot 4,2 maanden. De orderportefeuille in de b&u is gelijk gebleven aan vorige maand (7,3 maanden). In de woningbouw nam de orderportefeuille met 0,2 maand af tot 8,3 maanden. De ordeportefeuille in de utiliteitsbouw verminderde met 0,1 maand tot 6,3 maanden. De orderportefuille in de bouwnijverheid bedroeg eind januari, evenals vorige maand, 6,7 maanden.


Deel dit artikel:                   

Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht
Maatregelen vanwege lage waterafvoer Maas
Nieuwsbericht
Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden
Nieuwsbericht
Community Plasticvrije Waddenzee aan de slag
Nieuwsbericht
Grondwaterstanden zandgronden onveranderd laag, Maasafvoer daalt
Nieuwsbericht


[Banners]