hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-11-2006EIB Bouwconjunctuur oktober 2006
Vraag naar UTA-personeel sterk toegenomen

Amsterdam - In oktober 2006 is het aandeel vacatures voor uitvoerend, technisch en administratief (UTA) personeel in de grond-, water- en wegenbouw ten opzichte van een jaar geleden meer dan vertienvoudigd. Eind oktober 2005 bedroeg de vacaturegraad (aantal vacatures per 1.000 manjaren) 8 terwijl deze nu 104 bedraagt. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg de vacaturegraad voor het UTA-personeel eveneens; en wel van 49 naar 83 vacatures per 1.000 manjaren. De vacaturegraad voor het bouwplaatspersoneel verdubbelde in de b&u van 26 naar 52. In de gww was deze stijging beperkter; van 8 naar 11.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand oktober 2006.

In de b&u blijft tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak voor stagnatie van de voortgang van de werkzaamheden. Het percentage b&u-bedrijven dat dit als belangrijkste stagnatieoorzaak vermeldt is ten opzichte van vorige maand echter wel gedaald; van 11% eind september tot 7% nu. In de gww is het uitblijven van orders de belangrijkste stagnatieoorzaak. Dit geldt met name voor bedrijven in de grond- en waterbouw waar 6% gebrek aan orders zegt te hebben. De daling van het aandeel bedrijven dat een tekort aan personeel meldt, hangt samen met de seizoensmatige ontwikkeling.

Iets meer dan twee derde van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (23%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (9%).

In de b&u verwacht één op de tien bouwbedrijven de komende maanden een uitbreiding van het personeelsbestand terwijl 3% denkt dat het aantal personeelsleden zal verminderen. In de gww verschillen de percentages per deelsector. In de wegenbouw verwacht 30% dat het aantal personeelsleden zal groeien; 7% denkt hier personeel te moeten laten gaan. In de grond- en waterbouw verwacht 7% dat zij meer personeel zullen aantrekken tegenover 3% dat aan inkrimpen denkt. Vorige maand was men in deze deelsector nog negatief over de te verwachten personele ontwikkeling.

In de b&u verwacht 62% van de bedrijven een stijging van de afzetprijzen. Geen enkel b&u-bedrijf denkt dat de prijzen zullen dalen. Van de bedrijven in de gww verwacht 38% een prijsstijging en slechts 1% een prijsdaling. In de grond- en waterbouw denkt zelfs geen enkel bedrijf aan een daling van de prijzen.

Eind oktober 2006 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand afgenomen tot 7,8 maanden. De orderportefeuille in de b&u slonk met 0,3 maand tot 8,2 maanden. In de gww groeide de orderportefeuille echter; en wel met 0,2 maand tot 6,3 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]