hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-12-2006EIB Bouwconjunctuur november 2006
Tekort aan bouwmateriaal zorgt voor stagnatie in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

Amsterdam - Problemen met de aanlevering van bouwmaterialen waren in november 2006 de belangrijkste oorzaak voor stagnatie van de voortgang van de werkzaamheden in de b&u. Het aandeel bedrijven dat deze stagnatieoorzaak noemde bedroeg 7%. Toeleveranciers kunnen als gevolg van de sterk toegenomen vraag de in een rustigere tijd overeengekomen levertermijnen niet halen. Bovendien wordt ook de bouw geconfronteerd met de schaarste aan staal als gevolg van de wereldwijd toegenomen vraag.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand november 2006.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid groeide in november 2006 met 0,3 maand naar 8,1 maanden. Zowel in de b&u als in de gww namen de orderportefeuilles in omvang toe. De orderportefeuille in de b&u nam met 0,3 maand toe tot 8,5 maand. De orderportefeuille in de gww is met 0,2 maand is gegroeid naar 6,5 maanden.

Ongeveer één op de tien bouwbedrijven in de b&u verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. Het percentage b&u-bedrijven dat denkt dat het aantal personeelsleden juist zal verminderen bedraagt 4%. In de gww is men minder positief over de te verwachten personele ontwikkeling. In deze sector verwacht 7% dat het personeelsbestand zal groeien, echter 11% denkt personeel te moeten laten gaan.

In de b&u verwacht 62% van de bedrijven een stijging van de afzetprijzen. Geen enkel b&u-bedrijf denkt dat de prijzen zullen dalen. Van de bedrijven in de gww verwacht 29% een prijsstijging tegenover 1% dat een daling van de prijzen voorziet. In de grond- en waterbouw denkt geen enkel bedrijf aan een daling van de prijzen. Ruim 70% van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (22%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]