hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-12-2006EIB Bouwconjunctuur november 2006
Tekort aan bouwmateriaal zorgt voor stagnatie in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

Amsterdam - Problemen met de aanlevering van bouwmaterialen waren in november 2006 de belangrijkste oorzaak voor stagnatie van de voortgang van de werkzaamheden in de b&u. Het aandeel bedrijven dat deze stagnatieoorzaak noemde bedroeg 7%. Toeleveranciers kunnen als gevolg van de sterk toegenomen vraag de in een rustigere tijd overeengekomen levertermijnen niet halen. Bovendien wordt ook de bouw geconfronteerd met de schaarste aan staal als gevolg van de wereldwijd toegenomen vraag.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand november 2006.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid groeide in november 2006 met 0,3 maand naar 8,1 maanden. Zowel in de b&u als in de gww namen de orderportefeuilles in omvang toe. De orderportefeuille in de b&u nam met 0,3 maand toe tot 8,5 maand. De orderportefeuille in de gww is met 0,2 maand is gegroeid naar 6,5 maanden.

Ongeveer één op de tien bouwbedrijven in de b&u verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. Het percentage b&u-bedrijven dat denkt dat het aantal personeelsleden juist zal verminderen bedraagt 4%. In de gww is men minder positief over de te verwachten personele ontwikkeling. In deze sector verwacht 7% dat het personeelsbestand zal groeien, echter 11% denkt personeel te moeten laten gaan.

In de b&u verwacht 62% van de bedrijven een stijging van de afzetprijzen. Geen enkel b&u-bedrijf denkt dat de prijzen zullen dalen. Van de bedrijven in de gww verwacht 29% een prijsstijging tegenover 1% dat een daling van de prijzen voorziet. In de grond- en waterbouw denkt geen enkel bedrijf aan een daling van de prijzen. Ruim 70% van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (22%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]