hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-12-2006EIB Bouwconjunctuur november 2006
Tekort aan bouwmateriaal zorgt voor stagnatie in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

Amsterdam - Problemen met de aanlevering van bouwmaterialen waren in november 2006 de belangrijkste oorzaak voor stagnatie van de voortgang van de werkzaamheden in de b&u. Het aandeel bedrijven dat deze stagnatieoorzaak noemde bedroeg 7%. Toeleveranciers kunnen als gevolg van de sterk toegenomen vraag de in een rustigere tijd overeengekomen levertermijnen niet halen. Bovendien wordt ook de bouw geconfronteerd met de schaarste aan staal als gevolg van de wereldwijd toegenomen vraag.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand november 2006.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid groeide in november 2006 met 0,3 maand naar 8,1 maanden. Zowel in de b&u als in de gww namen de orderportefeuilles in omvang toe. De orderportefeuille in de b&u nam met 0,3 maand toe tot 8,5 maand. De orderportefeuille in de gww is met 0,2 maand is gegroeid naar 6,5 maanden.

Ongeveer één op de tien bouwbedrijven in de b&u verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. Het percentage b&u-bedrijven dat denkt dat het aantal personeelsleden juist zal verminderen bedraagt 4%. In de gww is men minder positief over de te verwachten personele ontwikkeling. In deze sector verwacht 7% dat het personeelsbestand zal groeien, echter 11% denkt personeel te moeten laten gaan.

In de b&u verwacht 62% van de bedrijven een stijging van de afzetprijzen. Geen enkel b&u-bedrijf denkt dat de prijzen zullen dalen. Van de bedrijven in de gww verwacht 29% een prijsstijging tegenover 1% dat een daling van de prijzen voorziet. In de grond- en waterbouw denkt geen enkel bedrijf aan een daling van de prijzen. Ruim 70% van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (22%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2006 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]