hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 15-03-2007Italie: marktverkenning haveninfrastructuur, waterbouw
Den Haag - De EVD heeft in 2006 een marktverkenning laten uitvoeren over de Italiaanse haveninfrastructuur en waterbouw. Het Italiaanse havensysteem is een van de belangrijkste in het Middellandse Zeegebied. Op korte termijn zal grootscheeps geïnvesteerd gaan worden in zowel de infrastructuur van de havens als in de aansluitingen op het wegen- en spoornet van het achterland.

Het rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de (jacht)havens, plannen voor uitbreiding en verbetering, aanbestedingsprocedures en kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Met name voor de volgende beroepsgroepen is een oriëntatie richting Italië zeker de moeite waard:
  • leveranciers op het gebied van waterbouw;
  • bedrijven gespecialiseerd in milieutechnieken;
  • bouwbedrijven;
  • architecten en ingenieursbureaus;
  • producenten van stadsmeubilair en verlichting;
  • leveranciers van beveiligingssystemen en datatransmissiesystemen;
  • automatiserings- en software-experts op het gebied van havens en havenlogistiek;
  • bedrijven met logistieke expertise;
  • toeleveringsbedrijven op het gebied van de spoor- en wegenbouw.
Deze marktverkenning is uitgevoerd door Link2Italy, in opdracht van de EVD en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Rome.

U kunt het document ITALIË - haveninfrastructuur en waterbouw downloaden via de website van de EVD

Bron: EVD-marktrapport
Nummer: 181118
U kunt een kopie aanvragen van dit marktrapport via het formulier aanvraag marktrapporten. Kosten: bij meer dan 50 pagina's 0,20 euro per pagina en 5,00 euro administratiekosten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de medewerker Italië (Lia Vermeulen), e-mail italie@info.evd.nl , fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 89 42.
Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]