hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 15-03-2007Italie: marktverkenning haveninfrastructuur, waterbouw
Den Haag - De EVD heeft in 2006 een marktverkenning laten uitvoeren over de Italiaanse haveninfrastructuur en waterbouw. Het Italiaanse havensysteem is een van de belangrijkste in het Middellandse Zeegebied. Op korte termijn zal grootscheeps geïnvesteerd gaan worden in zowel de infrastructuur van de havens als in de aansluitingen op het wegen- en spoornet van het achterland.

Het rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de (jacht)havens, plannen voor uitbreiding en verbetering, aanbestedingsprocedures en kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Met name voor de volgende beroepsgroepen is een oriëntatie richting Italië zeker de moeite waard:
  • leveranciers op het gebied van waterbouw;
  • bedrijven gespecialiseerd in milieutechnieken;
  • bouwbedrijven;
  • architecten en ingenieursbureaus;
  • producenten van stadsmeubilair en verlichting;
  • leveranciers van beveiligingssystemen en datatransmissiesystemen;
  • automatiserings- en software-experts op het gebied van havens en havenlogistiek;
  • bedrijven met logistieke expertise;
  • toeleveringsbedrijven op het gebied van de spoor- en wegenbouw.
Deze marktverkenning is uitgevoerd door Link2Italy, in opdracht van de EVD en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Rome.

U kunt het document ITALIË - haveninfrastructuur en waterbouw downloaden via de website van de EVD

Bron: EVD-marktrapport
Nummer: 181118
U kunt een kopie aanvragen van dit marktrapport via het formulier aanvraag marktrapporten. Kosten: bij meer dan 50 pagina's 0,20 euro per pagina en 5,00 euro administratiekosten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de medewerker Italië (Lia Vermeulen), e-mail italie@info.evd.nl , fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 89 42.
Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]