hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 21-03-2007Consultatieworkshop RWS Zeeland goed bezocht
Samen in één keet

Rotterdam - De pilot ‘Netwerkgeoriënteerd Inkopen’ gaat om het ontwikkelen van één lange termijn service provider contract voor het onderhoud van de vaarroute Hansweert – Krammersluizen. Bijna veertig bedrijven kwamen op 9 maart 2007 naar Rijkswaterstaat Zeeland om daar in een consultatieworkshop met elkaar te praten over de verdere invulling van die pilot. Dat wil zeggen: de bedrijven spraken, Rijkswaterstaat luisterde.

Bedrijven halen opgelucht adem. Men wil niets liever dan - eindelijk - in alle openheid en gelijkwaardigheid met Rijkswaterstaat samenwerken. Maar de behoefte aan duidelijkheid blijft. Welke doelen heeft Rijkswaterstaat precies met de pilot? Wat verwacht het van de marktpartij die erop inschrijft?

In Middelburg discussieerden de bedrijven in vier wisselende groepen over vier thema’s. Over de selectiecriteria voor deelname aan de pilot en de voorgestelde samenwerkingsvorm. Maar ook over de ambitie: is 2,5 jaar voldoende om naar een service provider contract te groeien? En tenslotte over wat het service provider contract interessant genoeg maakt om hiervoor in te schrijven?

Referenties
Krammersluizen Zeeland
Het traject Hansweert - Krammersluizen is voor bedrijven aantrekkelijk vanwege de omvang, het multidisciplinaire karakter en de integrale benadering van het onderhoudsmanagement. Maar het MKB dreigt buiten spel te raken. Moet Rijkswaterstaat dat voorkómen of moet het MKB zich specialiseren, zodat ‘de grote jongens’ niet om hen heen kunnen? De vraag rees ook waarom het project alleen Elektromechanica en Waterbouw behelst en niet Civiel. De reden daarvoor is administratief: de contracten Civiel lopen pas eind 2008 af.

Meest genoemd selectiecriterium voor de aanbesteding waren referenties. “Maar,” zo wierp een bedrijf tegen, “Niemand heeft ooit zo met Rijkswaterstaat gewerkt, dus hoe kun je je beroepen op relevante ervaring?” De vier consultatiegroepen zetten op hun lijstje voorwaarden een evenwichtige risicoverdeling en de borging van kennis bovenaan. Men wil niet het risico lopen te investeren en dat een ander er met de kennis vandoor gaat.

Transformatie
De duur van de pilot, tweeënhalf jaar, stond in Middelburg nogal ter discussie. ‘Hoeveel werk is het?’ ‘Merk je niet te laat dat je in het begin iets fouts hebt gedaan?’ Maar dat er een transformatie voor nodig is in de hoofden bij Rijkswaterstaat én de marktpartijen, daarover was men het volledig eens. Rijkswaterstaat moet durven loslaten, en bedrijven moeten leren oppakken. Verantwoordelijkheid prikkelt de bedrijven tot creativiteit, en zoals een aannemer zei: “Verantwoordelijkheid bij de bedrijven laten is de enige manier om vertrouwen op te bouwen.”

Dat hun wereld nogal verschilt van die van Rijkswaterstaat weten de bedrijven. “Alleen al het taalgebruik! Ik begreep niets van de brief die wij ontvingen op onze eerste offerte. ”Vandaar de breed gedragen suggestie dat Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer bij projecten samen in één keet gaan zitten. Het lijkt ook niet anders te kunnen, wil je beter samenwerken. “Dit is de toekomst. Bij elkaar in de keuken kijken is spannend, maar kan leiden tot iets moois, als je het met respect doet.”Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]