hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 21-03-2007Consultatieworkshop RWS Zeeland goed bezocht
Samen in één keet

Rotterdam - De pilot ‘Netwerkgeoriënteerd Inkopen’ gaat om het ontwikkelen van één lange termijn service provider contract voor het onderhoud van de vaarroute Hansweert – Krammersluizen. Bijna veertig bedrijven kwamen op 9 maart 2007 naar Rijkswaterstaat Zeeland om daar in een consultatieworkshop met elkaar te praten over de verdere invulling van die pilot. Dat wil zeggen: de bedrijven spraken, Rijkswaterstaat luisterde.

Bedrijven halen opgelucht adem. Men wil niets liever dan - eindelijk - in alle openheid en gelijkwaardigheid met Rijkswaterstaat samenwerken. Maar de behoefte aan duidelijkheid blijft. Welke doelen heeft Rijkswaterstaat precies met de pilot? Wat verwacht het van de marktpartij die erop inschrijft?

In Middelburg discussieerden de bedrijven in vier wisselende groepen over vier thema’s. Over de selectiecriteria voor deelname aan de pilot en de voorgestelde samenwerkingsvorm. Maar ook over de ambitie: is 2,5 jaar voldoende om naar een service provider contract te groeien? En tenslotte over wat het service provider contract interessant genoeg maakt om hiervoor in te schrijven?

Referenties
Krammersluizen Zeeland
Het traject Hansweert - Krammersluizen is voor bedrijven aantrekkelijk vanwege de omvang, het multidisciplinaire karakter en de integrale benadering van het onderhoudsmanagement. Maar het MKB dreigt buiten spel te raken. Moet Rijkswaterstaat dat voorkómen of moet het MKB zich specialiseren, zodat ‘de grote jongens’ niet om hen heen kunnen? De vraag rees ook waarom het project alleen Elektromechanica en Waterbouw behelst en niet Civiel. De reden daarvoor is administratief: de contracten Civiel lopen pas eind 2008 af.

Meest genoemd selectiecriterium voor de aanbesteding waren referenties. “Maar,” zo wierp een bedrijf tegen, “Niemand heeft ooit zo met Rijkswaterstaat gewerkt, dus hoe kun je je beroepen op relevante ervaring?” De vier consultatiegroepen zetten op hun lijstje voorwaarden een evenwichtige risicoverdeling en de borging van kennis bovenaan. Men wil niet het risico lopen te investeren en dat een ander er met de kennis vandoor gaat.

Transformatie
De duur van de pilot, tweeënhalf jaar, stond in Middelburg nogal ter discussie. ‘Hoeveel werk is het?’ ‘Merk je niet te laat dat je in het begin iets fouts hebt gedaan?’ Maar dat er een transformatie voor nodig is in de hoofden bij Rijkswaterstaat én de marktpartijen, daarover was men het volledig eens. Rijkswaterstaat moet durven loslaten, en bedrijven moeten leren oppakken. Verantwoordelijkheid prikkelt de bedrijven tot creativiteit, en zoals een aannemer zei: “Verantwoordelijkheid bij de bedrijven laten is de enige manier om vertrouwen op te bouwen.”

Dat hun wereld nogal verschilt van die van Rijkswaterstaat weten de bedrijven. “Alleen al het taalgebruik! Ik begreep niets van de brief die wij ontvingen op onze eerste offerte. ”Vandaar de breed gedragen suggestie dat Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer bij projecten samen in één keet gaan zitten. Het lijkt ook niet anders te kunnen, wil je beter samenwerken. “Dit is de toekomst. Bij elkaar in de keuken kijken is spannend, maar kan leiden tot iets moois, als je het met respect doet.”Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]