hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-05-20072006 was een succesvol jaar voor Movares Group B.V

Bron: MovaresMovares: goede resultaten na SBO gecontinueerd

Uit de jaarcijfers blijkt onder meer het volgende:
  • Bedrijfsopbrengsten € 142 miljoen;
  • EBITDA stijgt met ruim 8% tot €17,0 miljoen;
  • Return on Sales (ROS) stijgt tot 5,9%;
  • Schuldpositie in jaar van secondary buy-out (SBO) daalt met bijna € 11 miljoen tot € 24,3 miljoen.


De resultaten van het eerste jaar waarin de aandelen van Movares in meerderheid (76%) in handen van het eigen personeel waren, zijn uitstekend. Ruim 50% van het personeel heeft een belang in het bedrijf. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van 2006 vertonen met € 142 miljoen een lichte stijging ten opzichte van 2005 (€ 140,8 miljoen). Het resultaat vóór belasting ligt met € 6,8 miljoen iets boven dat van 2005 (€ 6,2 miljoen) en de verwachting voor het komende jaar is gunstig. Gezien het feit dat de grote projecten HSL-Zuid en Betuweroute hun afronding naderen, mag geconcludeerd worden dat de onderneming er goed in slaagt vervangende omzet te realiseren.

Nieuwe markten
Deze vervangende omzet komt steeds vaker uit voor Movares nieuwe marktsegmenten zoals de energie- en watermarkt.

Movares verwierf afgelopen jaar een structurele positie op de energiemarkt. In dit kader werd onder meer de engineering voor het 380/150 kV station Wateringen gerealiseerd en de ontwikkelingsfase van een nieuwe generatie milieuvriendelijke hoogspanningslijnen onder de naam Wintrack afgerond. In samenwerking met Mott MacDonald kreeg Movares een positie als ‘preferred supplier’ bij TenneT.

In de constructieve waterbouw was Movares onder meer betrokken bij de havenuitbreidingen van Groningen Seaports en bij de inspectie van de stuwen bij Hagestein en Driel.

Nieuwe rollen
In het verleden werd Movares met name ingehuurd om als advies- en ingenieursbureau expertise te leveren. Hoewel het bedrijf deze rol nog steeds met enthousiasme vervult, opereert Movares steeds vaker in nieuwe rollen bijvoorbeeld als consortiumpartner, als onderaannemer of als hoofdaannemer. Zo werkte het bedrijf in Sleutelproject Breda nauw samen met BAM als consortiumpartner in de engineering en bouw van het derde perron bestemd voor de hogesnelheidslijn. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Van Wijnen Projectontwikkeling in Boxtel waarbij sprake is van herstructurering van de spoorzone en het nabijgelegen bedrijventerrein Ladonk.

Ook in het buitenland ontwikkelt Movares zich gestaag verder. Zo is het bedrijf met de overname van ingenieursbureau BPK Katowice begin 2007 de tweede speler op de Poolse railmarkt geworden.

Nieuwe organisatie
Als dienstverlenend bedrijf streeft Movares ernaar zich zo in te richten dat kennis en ervaring optimaal beschikbaar zijn voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Daartoe is onlangs de Nederlandse organisatie gewijzigd. Op 1 januari 2007 zijn drie nieuwe divisies opgericht met maximale focus op de klant: Rail, Infra en Mobiliteit & Ruimte.

Movares is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]