hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-05-20072006 was een succesvol jaar voor Movares Group B.V

Bron: MovaresMovares: goede resultaten na SBO gecontinueerd

Uit de jaarcijfers blijkt onder meer het volgende:
  • Bedrijfsopbrengsten € 142 miljoen;
  • EBITDA stijgt met ruim 8% tot €17,0 miljoen;
  • Return on Sales (ROS) stijgt tot 5,9%;
  • Schuldpositie in jaar van secondary buy-out (SBO) daalt met bijna € 11 miljoen tot € 24,3 miljoen.


De resultaten van het eerste jaar waarin de aandelen van Movares in meerderheid (76%) in handen van het eigen personeel waren, zijn uitstekend. Ruim 50% van het personeel heeft een belang in het bedrijf. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van 2006 vertonen met € 142 miljoen een lichte stijging ten opzichte van 2005 (€ 140,8 miljoen). Het resultaat vóór belasting ligt met € 6,8 miljoen iets boven dat van 2005 (€ 6,2 miljoen) en de verwachting voor het komende jaar is gunstig. Gezien het feit dat de grote projecten HSL-Zuid en Betuweroute hun afronding naderen, mag geconcludeerd worden dat de onderneming er goed in slaagt vervangende omzet te realiseren.

Nieuwe markten
Deze vervangende omzet komt steeds vaker uit voor Movares nieuwe marktsegmenten zoals de energie- en watermarkt.

Movares verwierf afgelopen jaar een structurele positie op de energiemarkt. In dit kader werd onder meer de engineering voor het 380/150 kV station Wateringen gerealiseerd en de ontwikkelingsfase van een nieuwe generatie milieuvriendelijke hoogspanningslijnen onder de naam Wintrack afgerond. In samenwerking met Mott MacDonald kreeg Movares een positie als ‘preferred supplier’ bij TenneT.

In de constructieve waterbouw was Movares onder meer betrokken bij de havenuitbreidingen van Groningen Seaports en bij de inspectie van de stuwen bij Hagestein en Driel.

Nieuwe rollen
In het verleden werd Movares met name ingehuurd om als advies- en ingenieursbureau expertise te leveren. Hoewel het bedrijf deze rol nog steeds met enthousiasme vervult, opereert Movares steeds vaker in nieuwe rollen bijvoorbeeld als consortiumpartner, als onderaannemer of als hoofdaannemer. Zo werkte het bedrijf in Sleutelproject Breda nauw samen met BAM als consortiumpartner in de engineering en bouw van het derde perron bestemd voor de hogesnelheidslijn. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Van Wijnen Projectontwikkeling in Boxtel waarbij sprake is van herstructurering van de spoorzone en het nabijgelegen bedrijventerrein Ladonk.

Ook in het buitenland ontwikkelt Movares zich gestaag verder. Zo is het bedrijf met de overname van ingenieursbureau BPK Katowice begin 2007 de tweede speler op de Poolse railmarkt geworden.

Nieuwe organisatie
Als dienstverlenend bedrijf streeft Movares ernaar zich zo in te richten dat kennis en ervaring optimaal beschikbaar zijn voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Daartoe is onlangs de Nederlandse organisatie gewijzigd. Op 1 januari 2007 zijn drie nieuwe divisies opgericht met maximale focus op de klant: Rail, Infra en Mobiliteit & Ruimte.

Movares is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]