hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-05-20072006 was een succesvol jaar voor Movares Group B.V

Bron: MovaresMovares: goede resultaten na SBO gecontinueerd

Uit de jaarcijfers blijkt onder meer het volgende:
  • Bedrijfsopbrengsten € 142 miljoen;
  • EBITDA stijgt met ruim 8% tot €17,0 miljoen;
  • Return on Sales (ROS) stijgt tot 5,9%;
  • Schuldpositie in jaar van secondary buy-out (SBO) daalt met bijna € 11 miljoen tot € 24,3 miljoen.


De resultaten van het eerste jaar waarin de aandelen van Movares in meerderheid (76%) in handen van het eigen personeel waren, zijn uitstekend. Ruim 50% van het personeel heeft een belang in het bedrijf. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van 2006 vertonen met € 142 miljoen een lichte stijging ten opzichte van 2005 (€ 140,8 miljoen). Het resultaat vóór belasting ligt met € 6,8 miljoen iets boven dat van 2005 (€ 6,2 miljoen) en de verwachting voor het komende jaar is gunstig. Gezien het feit dat de grote projecten HSL-Zuid en Betuweroute hun afronding naderen, mag geconcludeerd worden dat de onderneming er goed in slaagt vervangende omzet te realiseren.

Nieuwe markten
Deze vervangende omzet komt steeds vaker uit voor Movares nieuwe marktsegmenten zoals de energie- en watermarkt.

Movares verwierf afgelopen jaar een structurele positie op de energiemarkt. In dit kader werd onder meer de engineering voor het 380/150 kV station Wateringen gerealiseerd en de ontwikkelingsfase van een nieuwe generatie milieuvriendelijke hoogspanningslijnen onder de naam Wintrack afgerond. In samenwerking met Mott MacDonald kreeg Movares een positie als ‘preferred supplier’ bij TenneT.

In de constructieve waterbouw was Movares onder meer betrokken bij de havenuitbreidingen van Groningen Seaports en bij de inspectie van de stuwen bij Hagestein en Driel.

Nieuwe rollen
In het verleden werd Movares met name ingehuurd om als advies- en ingenieursbureau expertise te leveren. Hoewel het bedrijf deze rol nog steeds met enthousiasme vervult, opereert Movares steeds vaker in nieuwe rollen bijvoorbeeld als consortiumpartner, als onderaannemer of als hoofdaannemer. Zo werkte het bedrijf in Sleutelproject Breda nauw samen met BAM als consortiumpartner in de engineering en bouw van het derde perron bestemd voor de hogesnelheidslijn. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Van Wijnen Projectontwikkeling in Boxtel waarbij sprake is van herstructurering van de spoorzone en het nabijgelegen bedrijventerrein Ladonk.

Ook in het buitenland ontwikkelt Movares zich gestaag verder. Zo is het bedrijf met de overname van ingenieursbureau BPK Katowice begin 2007 de tweede speler op de Poolse railmarkt geworden.

Nieuwe organisatie
Als dienstverlenend bedrijf streeft Movares ernaar zich zo in te richten dat kennis en ervaring optimaal beschikbaar zijn voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Daartoe is onlangs de Nederlandse organisatie gewijzigd. Op 1 januari 2007 zijn drie nieuwe divisies opgericht met maximale focus op de klant: Rail, Infra en Mobiliteit & Ruimte.

Movares is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]