hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-05-2007EIB Bouwconjunctuur april 2007
Orderportefeuilles bouwnijverheid gegroeid

Amsterdam - Eind april 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 8,3 maanden. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam de orderportefeuille met 0,1 maand toe tot 8,5 maanden. Deze toename kwam voor rekening van zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw waar de orderportefeuilles met respectievelijk 0,3 en 0,1 maand groeiden. De omvang van de orderportefeuille in de gww groeide met 0,3 maand tot 7,3 maanden. In de wegenbouw groeide de orderportefeuille met 0,4 maand terwijl deze in de grond- en waterbouw met 0,2 toenam.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand april 2007.

Eén op de zeven bedrijven in de b&u meldt eind april 2007 een tekort aan personeel. Bij de utiliteitsbedrijven geldt dit zelfs voor één op de zes bedrijven. Ten opzichte van vorige maand betekent dit een lichte stijging van het personeelstekort in deze sector.

Ruim tweederde van de bedrijven beoordeelt de hoeveelheid werk als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (25%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Een kwart van de bedrijven verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. In de gww is dit zelfs één derde van de bedrijven. Zowel in de b&u als in de gww denkt slechts 1% van de bedrijven dat het personeelsbestand zal slinken.

In de b&u denkt 56% van de bedrijven dat de afzetprijzen in de komende periode zullen stijgen, terwijl geen enkel b&u-bedrijf een daling van de prijzen verwacht. Van de bedrijven in de gww voorspelt 31% een stijging van de afzetprijzen. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten; alleen in de wegenbouw verwacht 1% van de bedrijven een prijsdaling.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]