hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-05-2007EIB Bouwconjunctuur april 2007
Orderportefeuilles bouwnijverheid gegroeid

Amsterdam - Eind april 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 8,3 maanden. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam de orderportefeuille met 0,1 maand toe tot 8,5 maanden. Deze toename kwam voor rekening van zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw waar de orderportefeuilles met respectievelijk 0,3 en 0,1 maand groeiden. De omvang van de orderportefeuille in de gww groeide met 0,3 maand tot 7,3 maanden. In de wegenbouw groeide de orderportefeuille met 0,4 maand terwijl deze in de grond- en waterbouw met 0,2 toenam.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand april 2007.

Eén op de zeven bedrijven in de b&u meldt eind april 2007 een tekort aan personeel. Bij de utiliteitsbedrijven geldt dit zelfs voor één op de zes bedrijven. Ten opzichte van vorige maand betekent dit een lichte stijging van het personeelstekort in deze sector.

Ruim tweederde van de bedrijven beoordeelt de hoeveelheid werk als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (25%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Een kwart van de bedrijven verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. In de gww is dit zelfs één derde van de bedrijven. Zowel in de b&u als in de gww denkt slechts 1% van de bedrijven dat het personeelsbestand zal slinken.

In de b&u denkt 56% van de bedrijven dat de afzetprijzen in de komende periode zullen stijgen, terwijl geen enkel b&u-bedrijf een daling van de prijzen verwacht. Van de bedrijven in de gww voorspelt 31% een stijging van de afzetprijzen. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten; alleen in de wegenbouw verwacht 1% van de bedrijven een prijsdaling.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]