hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 26-03-2004EIB: Orderportefeuille GWW gelijk gebleven
Amsterdam - Eind februari 2004 is de omvang van de orderportefeuille in de b&u licht toegenomen met 0,1 maand tot 7,4 maanden (zie figuur 1). Deze groei komt voor rekening van beide subsectoren; zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw nam de orderportefeuille toe met 0,1 maand. In de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille gelijk gebleven aan die van vorige maand (4,2 maanden). Uit figuur 2 blijkt dat de orderportefeuille in de gww al sinds februari vorig jaar rond dit niveau schommelt. In de subsector wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille toegenomen met 0,3 maand; in de grond- en waterbouw nam hij echter af met 0,3 maand. De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid bedroeg in februari 2004, evenals in de afgelopen twee maanden, 6,7 maanden.

In februari meldden één op de drie bouwbedrijven stagnatie te ondervinden van het onderhanden werk. De helft van deze bedrijven wijt dit aan het uitblijven van orders; 14% wijst het slechte weer als oorzaak aan. Ook verleden maand waren dit de twee belangrijkste stagnatieoorzaken.
Het onderhanden werk wordt in verhouding tot de omvang van het bedrijf per saldo door meer bedrijven (31%) als klein beschouwd. Slechts 6% zegt dit als groot te beoordelen; 63% vindt het onderhanden werk normaal. Ook de verwachtingen van de bouwbedrijven over de ontwikkeling van het prijsniveau zijn per saldo negatief. Een maand geleden waren de bedrijven nog positief over de te verwachten prijsontwikkeling. Eind februari verwacht 4% van de bedrijven een stijging van de afzetprijzen; 7% verwacht een daling. In de b&u is het aandeel bedrijven dat een prijsstijging verwacht even groot als het aandeel bedrijven dat een prijsdaling verwacht (beiden 4%). Voor de gww geldt dat slechts 2% een stijging van de prijzen verwacht terwijl 18% een daling voorspelt.
In de gww zijn de vooruitzichten nog altijd het meest negatief. Dit geldt ook voor de verwachte personeelsontwikkeling; 29% van de gww-bedrijven verwacht in personeelsomvang af te nemen. Ook in de b&u verwachten per saldo meer bedrijven in personeelsomvang af te nemen dan toe te nemen. Het percentage dat een inkrimping van het personeelsbestand verwacht ligt hier met 15% echter een stuk lager.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]