hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-06-200739,5 miljoen euro voor Maritiem Innovatie Programma
Den Haag - Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) stelt 39,5 miljoen euro beschikbaar voor het innovatieprogramma voor de maritieme sector. Deze sector is een innovatieve industrie met snelle ontwikkelingen in een internationale markt. De bedrijven hebben een veelbelovende toekomst als het gaat om economische groei en werkgelegenheid.

De ambitie is om de internationaal leidende positie verder te versterken door in te spelen op een aantal ontwikkelingen en de kansrijke gebieden. Bij het opstellen van het innovatieprogramma waren drie partijen uit de sector betrokken: offshore, maritieme maakindustrie (onder andere scheepswerven) en natte waterbouw (baggeraars).

De speerpunten van het innovatieprogramma zijn onder andere:
  • Winning van olie en gas in extreem diep water;
  • Nieuwe technieken en methoden voor winning en transport van vloeibaar aardgas;
  • Specialisatie in complexe schepen voor speciale toepassingen (bijvoorbeeld snelle patrouillevaartuigen en baggerschepen);
  • Investeringen in goed opgeleide mensen en behoud van personeel;
  • Opheffen innovatiedrempels (aanpassing van verouderde wet- en regelgeving).
In het programma is veel aandacht voor kennisontwikkeling in projecten van bedrijven en kennisinstellingen. Ook voor het MKB, dat geldt als belangrijkste toeleverancier van de maritieme industrie, is aandacht binnen het programma. Voor hen zullen instrumenten als samenwerkingsprojecten, en haalbaarheidsstudies worden ingezet.

Het Maritiem Innovatie Programma is het vijfde programma in het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken. De overheid stelt samen met ondernemers en kennisinstellingen programma´s op, waarin Nederland in economisch opzicht internationaal voorop loopt of kan gaan lopen. Eerder gingen Point-One, Food & Nutrition Delta, HTAS (automotive) en het Watertechnologie-programma van start. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) maakte het bedrag woensdag 20 juni 2007 bekend tijdens de Innovatielezing van de Universiteit Twente.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]