hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 09-07-2007Certificaat bodemsanering onterecht verplicht
Zoetermeer - Opdrachtgevers in de bouw stellen bij de aanbesteding van werk regelmatig het BRL 7000-certificaat voor bodemsanering verplicht, terwijl dit niet van toepassing is. Bedrijven worden hierdoor onterecht uitgesloten van werk. Bouwend Nederland vraagt bij private en particuliere opdrachtgevers aandacht voor dit probleem.

Meerdere lidbedrijven van Bouwend Nederland hebben gemeld dat er werken worden aanbesteed waarbij onterecht wordt gevraagd om certificering volgens BRL 7000. Deze certificering is sinds 1 juli 2007 wettelijk verplicht bij het uitvoeren van bodemsaneringen. BRL 7000 wordt in de praktijk echter ook regelmatig gevraagd bij de aanbesteding van werken waarbij géén sprake is van sanering. Of een werk een bodemsanering is wordt bepaald door het bevoegd gezag (de provincie of gemeente). In geval van een bodemsanering dient altijd te worden gewerkt op basis van een overheidsbeschikking of moet een melding zijn gedaan als het een BUS sanering (Besluit Uniforme Saneringen) is.

Bouwend Nederland vraagt bij opdrachtgevers aandacht voor dit probleem. “De onterechte eis leidt tot veel frustratie onder onze leden omdat er steeds meer administratieve rompslomp op hen afkomt. Bovendien worden bedrijven op deze manier uitgesloten van werk waar ze prima voor zijn gekwalificeerd”. Opdrachtgevers moeten volgens de vereniging van bouw- en infrabedrijven bij civiele grondwerken niet op voorhand een certificaat BRL 7000 vragen, ook niet voor voorselectie. Pas als blijkt dat er sprake is van een bodemsanering, en een beschikking is afgegeven of melding wordt gedaan, dient door de opdrachtgever of aannemer een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld.

Ook SIKB (de beheerder van beoordelingsrichtlijnen 7000) krijgt signalen uit de markt dat bedrijven worden geconfronteerd met deze eis voor werk dat naar hun mening geen bodemsanering is. SIKB heeft inmiddels een verklarende tekst op haar website www.sikb.nl geplaatst die opdrachtgevers wijst op de precieze toepassing van de BRL en wanneer deze wel of niet kan worden geëist.Deel dit artikel:                   

Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
'Verbod PAS fnuikend voor vestigingsklimaat en energietransitie haven'
Nieuwsbericht
Dag van de Bouw: landelijke en regionale openingen
Nieuwsbericht


[Banners]