hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 09-07-2007Certificaat bodemsanering onterecht verplicht
Zoetermeer - Opdrachtgevers in de bouw stellen bij de aanbesteding van werk regelmatig het BRL 7000-certificaat voor bodemsanering verplicht, terwijl dit niet van toepassing is. Bedrijven worden hierdoor onterecht uitgesloten van werk. Bouwend Nederland vraagt bij private en particuliere opdrachtgevers aandacht voor dit probleem.

Meerdere lidbedrijven van Bouwend Nederland hebben gemeld dat er werken worden aanbesteed waarbij onterecht wordt gevraagd om certificering volgens BRL 7000. Deze certificering is sinds 1 juli 2007 wettelijk verplicht bij het uitvoeren van bodemsaneringen. BRL 7000 wordt in de praktijk echter ook regelmatig gevraagd bij de aanbesteding van werken waarbij géén sprake is van sanering. Of een werk een bodemsanering is wordt bepaald door het bevoegd gezag (de provincie of gemeente). In geval van een bodemsanering dient altijd te worden gewerkt op basis van een overheidsbeschikking of moet een melding zijn gedaan als het een BUS sanering (Besluit Uniforme Saneringen) is.

Bouwend Nederland vraagt bij opdrachtgevers aandacht voor dit probleem. “De onterechte eis leidt tot veel frustratie onder onze leden omdat er steeds meer administratieve rompslomp op hen afkomt. Bovendien worden bedrijven op deze manier uitgesloten van werk waar ze prima voor zijn gekwalificeerd”. Opdrachtgevers moeten volgens de vereniging van bouw- en infrabedrijven bij civiele grondwerken niet op voorhand een certificaat BRL 7000 vragen, ook niet voor voorselectie. Pas als blijkt dat er sprake is van een bodemsanering, en een beschikking is afgegeven of melding wordt gedaan, dient door de opdrachtgever of aannemer een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld.

Ook SIKB (de beheerder van beoordelingsrichtlijnen 7000) krijgt signalen uit de markt dat bedrijven worden geconfronteerd met deze eis voor werk dat naar hun mening geen bodemsanering is. SIKB heeft inmiddels een verklarende tekst op haar website www.sikb.nl geplaatst die opdrachtgevers wijst op de precieze toepassing van de BRL en wanneer deze wel of niet kan worden geëist.Deel dit artikel:                   

Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht


[Banners]