hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-08-2007EIB Bouwconjunctuur juli 2007
Aantal vacatures voor middenkaderpersoneel in de gww bijna verdubbeld

Amsterdam - Eind juni 2007 is het aantal vacatures voor het middenkaderpersoneel in de grond-, water- en wegenbouw ten opzichte van maart 2007 bijna verdubbeld (van 854 tot 1.553). Het aantal vacatures voor bouwplaatspersoneel nam in deze sector echter sterk af; van ruim 2.000 tot bijna 1.200. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg het aantal vacatures voor bouwplaatspersoneel: van 2.500 tot ruim 3.000.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juli 2007.

Eén op de zes bedrijven meldt eind juni 2007 een tekort aan personeel. Zowel in de b&u als in de gww is sprake van een stijging van het personeelstekort ten opzichte van vorige maand. In de b&u steeg het percentage bedrijven met personeelstekort van 17 tot 20%; in de gww is dit aandeel gestegen van 4 tot 7%. De grootste stijging van het personeelstekort deed zich voor in de grond- en waterbouw waar dit tekort steeg van 5,7 tot 10%.

Bijna één derde van de bedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen. Slechts 2% van de bedrijven denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww verwacht zelfs geen enkel bedrijf personeel te moeten laten gaan.

Bijna 60% van de b&u-bedrijven ziet de afzetprijzen in de komende periode stijgen. Er zijn in deze sector geen bedrijven die een prijsdaling verwachten. In de gww voorspelt 41% van de bedrijven een prijsstijging. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten (2%).

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid bleef eind juni 2007 onveranderd ten opzichte van vorige maand; 8,3 maanden.

De omvang van de orderportefeuille is in de b&u met 0,1 maand gegroeid tot 8,6 maanden. Deze groei komt geheel voor rekening van de woningbouw waar de orderportefeuille met 0,3 maand toenam.

In de gww nam de omvang van de orderportefeuille met 0,3 maand af tot 7,2 maanden. Dit werd veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; van 7,7 tot 7,3 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]