hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 01-10-2007EIB Bouwconjunctuur augustus/september 2007
Orderportefeuilles bouwnijverheid licht afgenomen

Amsterdam - Eind augustus 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gekrompen tot 8,1 maanden. De grootste afname vond plaats in de grond-, water- en wegenbouw; hier slonk de orderportefeuille met 0,3 maand tot 6,9 maanden. De orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam met 0,2 maand af tot 8,4 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmetingen van augustus en september 2007.

In de b&u meldt één op de tien bedrijven eind augustus 2007 een tekort aan personeel. Dit betekent in deze sector bijna een halvering van het aandeel bedrijven met een personeelstekort ten opzichte van juni 2007.

Van de bedrijven in de gww heeft ruim 6% problemen met de personeelsvoorziening. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven met een tekort aan personeel gestegen van 3,6% eind juni tot 4,6% eind augustus 2007. In de grond- en waterbouw daalde dit aandeel echter van 10 tot 8%.

Eind augustus 2007 verwacht ruim 16% van de bedrijven in de b&u de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen. Dit betekent een daling ten opzichte van eind juni toen dit aandeel nog 35% was. In de gww is het aandeel bedrijven dat aan een uitbreiding van het personeelsbestand denkt juist gestegen; van 21% eind juni tot 30% nu. In de wegenbouw is dit aandeel zelfs bijna verdubbeld (van 19 tot 37%). Slechts 3% van de bedrijven in de b&u denkt dat het personeelsbestand zal slinken; in de gww geldt dit voor 1% van de bedrijven.

Ongeveer 44% van de bedrijven voorspelt voor de komende maanden een stijging van de afzetprijzen. Dit geldt echter niet voor de grond- en waterbouw; hier ziet een kwart van de bedrijven de prijzen groeien. Slechts 1% van de bedrijven verwacht de komende periode een prijsdaling.

Ruim 72% van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (21%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (6%).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmetingen in de bouwnijverheid van augustus en september 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. De metingen van augustus en september zijn samengevoegd in verband met de in die maanden vallende (bouwvak-)vakantie. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]