hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 01-10-2007EIB Bouwconjunctuur augustus/september 2007
Orderportefeuilles bouwnijverheid licht afgenomen

Amsterdam - Eind augustus 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gekrompen tot 8,1 maanden. De grootste afname vond plaats in de grond-, water- en wegenbouw; hier slonk de orderportefeuille met 0,3 maand tot 6,9 maanden. De orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam met 0,2 maand af tot 8,4 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmetingen van augustus en september 2007.

In de b&u meldt één op de tien bedrijven eind augustus 2007 een tekort aan personeel. Dit betekent in deze sector bijna een halvering van het aandeel bedrijven met een personeelstekort ten opzichte van juni 2007.

Van de bedrijven in de gww heeft ruim 6% problemen met de personeelsvoorziening. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven met een tekort aan personeel gestegen van 3,6% eind juni tot 4,6% eind augustus 2007. In de grond- en waterbouw daalde dit aandeel echter van 10 tot 8%.

Eind augustus 2007 verwacht ruim 16% van de bedrijven in de b&u de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen. Dit betekent een daling ten opzichte van eind juni toen dit aandeel nog 35% was. In de gww is het aandeel bedrijven dat aan een uitbreiding van het personeelsbestand denkt juist gestegen; van 21% eind juni tot 30% nu. In de wegenbouw is dit aandeel zelfs bijna verdubbeld (van 19 tot 37%). Slechts 3% van de bedrijven in de b&u denkt dat het personeelsbestand zal slinken; in de gww geldt dit voor 1% van de bedrijven.

Ongeveer 44% van de bedrijven voorspelt voor de komende maanden een stijging van de afzetprijzen. Dit geldt echter niet voor de grond- en waterbouw; hier ziet een kwart van de bedrijven de prijzen groeien. Slechts 1% van de bedrijven verwacht de komende periode een prijsdaling.

Ruim 72% van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (21%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (6%).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmetingen in de bouwnijverheid van augustus en september 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. De metingen van augustus en september zijn samengevoegd in verband met de in die maanden vallende (bouwvak-)vakantie. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]