hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-04-2004EIB: Groei orderportefeuille GWW
Amsterdam - Eind maart 2004 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 10% (0,4 maand) toegenomen tot 4,6 maanden. Dit kwam hoofdzakelijk voor rekening van wegenbouw, waar de orderportefeuille met een halve maand groeide tot 5,2 maanden. In de grond- en waterbouw nam de orderportefeuille ook toe; en wel met 3% tot 2,8 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam toe met 0,2 maand tot 7,6 maanden. Beide subsectoren droegen hier aan bij. Door de positieve ontwikkeling in beide sectoren is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 6,9 maanden. Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille in zowel de b&u als in de gww de afgelopen 12 maanden niet meer zo groot is geweest als nu.

Opvallend is dat de bouwbedrijven, ondanks de positieve ontwikkelingen van de orderportefeuilles, toch ook deze maand negatief zijn in hun oordeel over de bouwconjunctuur. Per saldo wordt het onderhanden werk door meer bedrijven als klein dan als groot beoordeeld.
Eén op de vijf bouwbedrijven zegt stagnatie van het onderhanden werk te ondervinden. Als grootste stagnatieoorzaak wordt, evenals voorgaande maanden, het uitblijven van orders genoemd. Slechts 1% van de gww-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; in de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een prijsstijging. Ruim 20% van de gww-bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen dalen. De bedrijven in de b&u zijn positiever over de te verwachten prijsontwikkeling; hier verwacht 5% een stijging en 4% een daling van de prijzen. In de b&u verwacht per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven een toename in personeelsomvang. Dit geldt echter niet voor de utiliteitsbouw; hier wordt door meer bedrijven een personeelsafname verwacht. In de gww verwacht één derde van de bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand; 5% verwacht een uitbreiding van de personeelsbezetting.


Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]