hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-04-2004EIB: Groei orderportefeuille GWW
Amsterdam - Eind maart 2004 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 10% (0,4 maand) toegenomen tot 4,6 maanden. Dit kwam hoofdzakelijk voor rekening van wegenbouw, waar de orderportefeuille met een halve maand groeide tot 5,2 maanden. In de grond- en waterbouw nam de orderportefeuille ook toe; en wel met 3% tot 2,8 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam toe met 0,2 maand tot 7,6 maanden. Beide subsectoren droegen hier aan bij. Door de positieve ontwikkeling in beide sectoren is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 6,9 maanden. Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille in zowel de b&u als in de gww de afgelopen 12 maanden niet meer zo groot is geweest als nu.

Opvallend is dat de bouwbedrijven, ondanks de positieve ontwikkelingen van de orderportefeuilles, toch ook deze maand negatief zijn in hun oordeel over de bouwconjunctuur. Per saldo wordt het onderhanden werk door meer bedrijven als klein dan als groot beoordeeld.
Eén op de vijf bouwbedrijven zegt stagnatie van het onderhanden werk te ondervinden. Als grootste stagnatieoorzaak wordt, evenals voorgaande maanden, het uitblijven van orders genoemd. Slechts 1% van de gww-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; in de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een prijsstijging. Ruim 20% van de gww-bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen dalen. De bedrijven in de b&u zijn positiever over de te verwachten prijsontwikkeling; hier verwacht 5% een stijging en 4% een daling van de prijzen. In de b&u verwacht per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven een toename in personeelsomvang. Dit geldt echter niet voor de utiliteitsbouw; hier wordt door meer bedrijven een personeelsafname verwacht. In de gww verwacht één derde van de bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand; 5% verwacht een uitbreiding van de personeelsbezetting.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]