hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-04-2004EIB: Groei orderportefeuille GWW
Amsterdam - Eind maart 2004 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 10% (0,4 maand) toegenomen tot 4,6 maanden. Dit kwam hoofdzakelijk voor rekening van wegenbouw, waar de orderportefeuille met een halve maand groeide tot 5,2 maanden. In de grond- en waterbouw nam de orderportefeuille ook toe; en wel met 3% tot 2,8 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam toe met 0,2 maand tot 7,6 maanden. Beide subsectoren droegen hier aan bij. Door de positieve ontwikkeling in beide sectoren is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 6,9 maanden. Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille in zowel de b&u als in de gww de afgelopen 12 maanden niet meer zo groot is geweest als nu.

Opvallend is dat de bouwbedrijven, ondanks de positieve ontwikkelingen van de orderportefeuilles, toch ook deze maand negatief zijn in hun oordeel over de bouwconjunctuur. Per saldo wordt het onderhanden werk door meer bedrijven als klein dan als groot beoordeeld.
Eén op de vijf bouwbedrijven zegt stagnatie van het onderhanden werk te ondervinden. Als grootste stagnatieoorzaak wordt, evenals voorgaande maanden, het uitblijven van orders genoemd. Slechts 1% van de gww-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; in de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een prijsstijging. Ruim 20% van de gww-bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen dalen. De bedrijven in de b&u zijn positiever over de te verwachten prijsontwikkeling; hier verwacht 5% een stijging en 4% een daling van de prijzen. In de b&u verwacht per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven een toename in personeelsomvang. Dit geldt echter niet voor de utiliteitsbouw; hier wordt door meer bedrijven een personeelsafname verwacht. In de gww verwacht één derde van de bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand; 5% verwacht een uitbreiding van de personeelsbezetting.


Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]