hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-11-2007EIB Bouwconjunctuur oktober 2007
Bouwbedrijven onveranderd positief over bouwconjunctuur

Amsterdam - Net als voorgaande maanden zijn de bouwbedrijven eind september 2007 positief in hun oordeel over de bouwconjunctuur. Ruim één op de vijf bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als groot voor de tijd van het jaar terwijl 6% deze als klein bestempelt. In de utiliteitsbouw zijn de bedrijven wat minder positief; hier vindt 16% de hoeveelheid werk groot tegenover 9% dat dit als klein beoordeelt.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van oktober 2007.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind september met 0,3 maand gegroeid tot 8,7 maanden. In de grond-, water en wegenbouw bleef de orderportefeuille onveranderd ten opzichte van vorige maand; 6,9 maanden. De omvang van de orderportefeuilles in de twee deelsectoren maakten ieder echter een verschillende ontwikkeling door. In de wegenbouw was sprake van een flinke groei (met 0,5 maand tot 7,3 maanden) terwijl de orderportefeuille in de grond- en waterbouw met 0,4 maand afnam.

In de b&u geeft eind september ongeveer 9% van bedrijven aan dat zij te kampen hebben met een tekort aan personeel. Personeelstekort blijft hiermee de belangrijkste oorzaak van stagnatie van de voortgang van de werkzaamheden in deze sector. In de gww verschilt de mate waarin het personeelstekort voor stagnatie zorgt sterk tussen de subsectoren. In de grond- en waterbouw meldt 9% van de bedrijven dat zij een personeelstekort hebben, in de wegenbouw slechts 4%. In deze subsector is het uitblijven van orders de belangrijkste stagnatieoorzaak.

Ruim 22% van de bedrijven in de b&u verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen terwijl 5% denkt dat het personeelsbestand zal krimpen. In de gww is het aandeel bedrijven dat een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht opvallend sterk afgenomen en wel van 30% vorige maand tot 6% nu.

Ongeveer 47% van de bedrijven ziet de afzetprijzen de komende maanden stijgen. Dit geldt echter niet voor de grond- en waterbouw; hier voorspelt een kwart van de bedrijven een toename van de prijzen. Slechts 2% van de bedrijven verwacht de komende periode een prijsdaling.


Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]