hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-11-2007EIB Bouwconjunctuur oktober 2007
Bouwbedrijven onveranderd positief over bouwconjunctuur

Amsterdam - Net als voorgaande maanden zijn de bouwbedrijven eind september 2007 positief in hun oordeel over de bouwconjunctuur. Ruim één op de vijf bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als groot voor de tijd van het jaar terwijl 6% deze als klein bestempelt. In de utiliteitsbouw zijn de bedrijven wat minder positief; hier vindt 16% de hoeveelheid werk groot tegenover 9% dat dit als klein beoordeelt.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van oktober 2007.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind september met 0,3 maand gegroeid tot 8,7 maanden. In de grond-, water en wegenbouw bleef de orderportefeuille onveranderd ten opzichte van vorige maand; 6,9 maanden. De omvang van de orderportefeuilles in de twee deelsectoren maakten ieder echter een verschillende ontwikkeling door. In de wegenbouw was sprake van een flinke groei (met 0,5 maand tot 7,3 maanden) terwijl de orderportefeuille in de grond- en waterbouw met 0,4 maand afnam.

In de b&u geeft eind september ongeveer 9% van bedrijven aan dat zij te kampen hebben met een tekort aan personeel. Personeelstekort blijft hiermee de belangrijkste oorzaak van stagnatie van de voortgang van de werkzaamheden in deze sector. In de gww verschilt de mate waarin het personeelstekort voor stagnatie zorgt sterk tussen de subsectoren. In de grond- en waterbouw meldt 9% van de bedrijven dat zij een personeelstekort hebben, in de wegenbouw slechts 4%. In deze subsector is het uitblijven van orders de belangrijkste stagnatieoorzaak.

Ruim 22% van de bedrijven in de b&u verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen terwijl 5% denkt dat het personeelsbestand zal krimpen. In de gww is het aandeel bedrijven dat een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht opvallend sterk afgenomen en wel van 30% vorige maand tot 6% nu.

Ongeveer 47% van de bedrijven ziet de afzetprijzen de komende maanden stijgen. Dit geldt echter niet voor de grond- en waterbouw; hier voorspelt een kwart van de bedrijven een toename van de prijzen. Slechts 2% van de bedrijven verwacht de komende periode een prijsdaling.


Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]