hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-12-2007Orderportefeuilles bouwnijverheid afgenomen
EIB Bouwconjunctuur december 2007

Amsterdam - Eind november 2007 bedraagt de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid 8,1 maanden. Dit is een afname van 0,3 maand ten opzichte van vorige maand.De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw slonk met 0,4 maand tot 8,4 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw nam de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand af tot 6,7 maanden. Alleen in de deelsector grond- en waterbouw was sprake van een lichte groei van de orderportefeuille. Bij de beoordeling van de daling van de orderportefeuille in de bouw moet mede de invloed van het seizoen worden betrokken: een daling tegen het eind van het jaar is geen uitzondering.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van december 2007.

Eén op de tien bedrijven in de gww noemt het weer van november 2007 als belangrijkste stagnatieoorzaak. In de grond- en waterbouw geldt dit voor één op de acht bedrijven. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw werd slechts 4% van de bedrijven door het weer gehinderd. In deze sector is een tekort aan personeel nog altijd de belangrijkste oorzaak van stagnatie; 8% van de b&u-bedrijven meldt eind november een personeelstekort.

De werkvoorraad wordt door bijna driekwart van de b&u-bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld; in de gww geldt dit voor twee derde van de bedrijven. Het percentage bedrijven dat de hoeveelheid werk als groot beoordeelt is in de gww groter dan in de b&u.

Ongeveer een kwart van de bedrijven verwacht de komende maanden meer personeel aan te zullen trekken, terwijl 3% denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww voorspelt 18% van de bedrijven een uitbreiding van de personele bezetting tegenover 2% dat een inkrimping van het personeelsbestand verwacht. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven dat een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht opvallend sterk toegenomen en wel van 2% vorige maand tot 20% nu.

In de b&u ziet ruim twee derde van de bedrijven de afzetprijzen in de komende maanden stijgen. Slechts 1% van de utiliteitsbedrijven verwacht de komende periode dat de prijzen zullen dalen; in de woningbouw voorspelt geen enkel bedrijf een prijsdaling. In de gww voorspelt ongeveer 50% van de bedrijven een toename van de prijzen, terwijl 2% een prijsdaling voorziet.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]