hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-12-2007Orderportefeuilles bouwnijverheid afgenomen
EIB Bouwconjunctuur december 2007

Amsterdam - Eind november 2007 bedraagt de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid 8,1 maanden. Dit is een afname van 0,3 maand ten opzichte van vorige maand.De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw slonk met 0,4 maand tot 8,4 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw nam de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand af tot 6,7 maanden. Alleen in de deelsector grond- en waterbouw was sprake van een lichte groei van de orderportefeuille. Bij de beoordeling van de daling van de orderportefeuille in de bouw moet mede de invloed van het seizoen worden betrokken: een daling tegen het eind van het jaar is geen uitzondering.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van december 2007.

Eén op de tien bedrijven in de gww noemt het weer van november 2007 als belangrijkste stagnatieoorzaak. In de grond- en waterbouw geldt dit voor één op de acht bedrijven. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw werd slechts 4% van de bedrijven door het weer gehinderd. In deze sector is een tekort aan personeel nog altijd de belangrijkste oorzaak van stagnatie; 8% van de b&u-bedrijven meldt eind november een personeelstekort.

De werkvoorraad wordt door bijna driekwart van de b&u-bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld; in de gww geldt dit voor twee derde van de bedrijven. Het percentage bedrijven dat de hoeveelheid werk als groot beoordeelt is in de gww groter dan in de b&u.

Ongeveer een kwart van de bedrijven verwacht de komende maanden meer personeel aan te zullen trekken, terwijl 3% denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww voorspelt 18% van de bedrijven een uitbreiding van de personele bezetting tegenover 2% dat een inkrimping van het personeelsbestand verwacht. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven dat een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht opvallend sterk toegenomen en wel van 2% vorige maand tot 20% nu.

In de b&u ziet ruim twee derde van de bedrijven de afzetprijzen in de komende maanden stijgen. Slechts 1% van de utiliteitsbedrijven verwacht de komende periode dat de prijzen zullen dalen; in de woningbouw voorspelt geen enkel bedrijf een prijsdaling. In de gww voorspelt ongeveer 50% van de bedrijven een toename van de prijzen, terwijl 2% een prijsdaling voorziet.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]