hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-12-2007Orderportefeuilles bouwnijverheid afgenomen
EIB Bouwconjunctuur december 2007

Amsterdam - Eind november 2007 bedraagt de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid 8,1 maanden. Dit is een afname van 0,3 maand ten opzichte van vorige maand.De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw slonk met 0,4 maand tot 8,4 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw nam de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand af tot 6,7 maanden. Alleen in de deelsector grond- en waterbouw was sprake van een lichte groei van de orderportefeuille. Bij de beoordeling van de daling van de orderportefeuille in de bouw moet mede de invloed van het seizoen worden betrokken: een daling tegen het eind van het jaar is geen uitzondering.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van december 2007.

Eén op de tien bedrijven in de gww noemt het weer van november 2007 als belangrijkste stagnatieoorzaak. In de grond- en waterbouw geldt dit voor één op de acht bedrijven. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw werd slechts 4% van de bedrijven door het weer gehinderd. In deze sector is een tekort aan personeel nog altijd de belangrijkste oorzaak van stagnatie; 8% van de b&u-bedrijven meldt eind november een personeelstekort.

De werkvoorraad wordt door bijna driekwart van de b&u-bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld; in de gww geldt dit voor twee derde van de bedrijven. Het percentage bedrijven dat de hoeveelheid werk als groot beoordeelt is in de gww groter dan in de b&u.

Ongeveer een kwart van de bedrijven verwacht de komende maanden meer personeel aan te zullen trekken, terwijl 3% denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww voorspelt 18% van de bedrijven een uitbreiding van de personele bezetting tegenover 2% dat een inkrimping van het personeelsbestand verwacht. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven dat een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht opvallend sterk toegenomen en wel van 2% vorige maand tot 20% nu.

In de b&u ziet ruim twee derde van de bedrijven de afzetprijzen in de komende maanden stijgen. Slechts 1% van de utiliteitsbedrijven verwacht de komende periode dat de prijzen zullen dalen; in de woningbouw voorspelt geen enkel bedrijf een prijsdaling. In de gww voorspelt ongeveer 50% van de bedrijven een toename van de prijzen, terwijl 2% een prijsdaling voorziet.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]