hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-02-2008EIB Bouwconjunctuur februari 2008
Omvang orderportefeuille bouwnijverheid stabiel

Amsterdam - Eind januari 2008 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid onveranderd ten opzichte van een maand geleden; 8,4 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eveneens gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand; 8,8 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand tot 7 maanden. Deze groei kwam voor rekening van zowel de wegenbouw als de grond- en waterbouw.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van februari 2008.

Evenals een maand eerder was het weer ook in januari 2008 de voornaamste oorzaak van stagnatie in de gww. In tegenstelling tot december, toen vorst voor de problemen zorgde, was nu vooral de overvloedige regen debet aan de stagnatie. Overigens meldden een jaar geleden bijna drie keer zoveel gww-bedrijven als nu stagnatie als gevolg van de weersomstandigheden. In de b&u werden “overige oorzaken” het meest als stagnatieoorzaak genoemd. Hierbij werden in het bijzonder de gevolgen voor de voortgang van de kerstvakantie aangevoerd.

De werkvoorraad wordt door tweederde van de b&u-bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld; in de gww geldt dit voor bijna 60% van de bedrijven. Het percentage bedrijven dat de hoeveelheid werk als groot beoordeelt is in de gww groter dan in de b&u.

In de b&u verwacht een kwart van de bedrijven dat zij de komende maanden meer personeel aan zullen trekken, terwijl 2% een daling van het personeelsbestand voorspelt. In de gww voorziet 18% van de bedrijven een uitbreiding van de personele bezetting.

Bijna de helft (46%) van de bedrijven in de b&u ziet de afzetprijzen in de komende maanden stijgen. In de gww is er ook op dit punt een groot verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht 19% van de bedrijven een prijsstijging; in de grond- en waterbouw geldt dit voor ruim 42% van de bedrijven.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]