hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-02-2008EIB Bouwconjunctuur februari 2008
Omvang orderportefeuille bouwnijverheid stabiel

Amsterdam - Eind januari 2008 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid onveranderd ten opzichte van een maand geleden; 8,4 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eveneens gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand; 8,8 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand tot 7 maanden. Deze groei kwam voor rekening van zowel de wegenbouw als de grond- en waterbouw.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van februari 2008.

Evenals een maand eerder was het weer ook in januari 2008 de voornaamste oorzaak van stagnatie in de gww. In tegenstelling tot december, toen vorst voor de problemen zorgde, was nu vooral de overvloedige regen debet aan de stagnatie. Overigens meldden een jaar geleden bijna drie keer zoveel gww-bedrijven als nu stagnatie als gevolg van de weersomstandigheden. In de b&u werden “overige oorzaken” het meest als stagnatieoorzaak genoemd. Hierbij werden in het bijzonder de gevolgen voor de voortgang van de kerstvakantie aangevoerd.

De werkvoorraad wordt door tweederde van de b&u-bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld; in de gww geldt dit voor bijna 60% van de bedrijven. Het percentage bedrijven dat de hoeveelheid werk als groot beoordeelt is in de gww groter dan in de b&u.

In de b&u verwacht een kwart van de bedrijven dat zij de komende maanden meer personeel aan zullen trekken, terwijl 2% een daling van het personeelsbestand voorspelt. In de gww voorziet 18% van de bedrijven een uitbreiding van de personele bezetting.

Bijna de helft (46%) van de bedrijven in de b&u ziet de afzetprijzen in de komende maanden stijgen. In de gww is er ook op dit punt een groot verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht 19% van de bedrijven een prijsstijging; in de grond- en waterbouw geldt dit voor ruim 42% van de bedrijven.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]