hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-05-2004EIB: Afname wegenbouw, toename grond- & waterbouw
Amsterdam - In de wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand afgenomen tot 5,1 maanden. In de grond- en waterbouw nam de omvang van de orderportefeuille toe; en wel met 0,3 maand tot 4,1 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bleef hiermee op hetzelfde niveau als een maand eerder; 4,6 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind april 2004 met ééntiende maand geslonken tot 7,5 maanden. Dit kwam geheel voor rekening van de woningbouw; hier nam de orderportefeuille af met éénvijfde maand en kwam uit op 8,3 maanden. In de utiliteitsbouw groeide de orderportefeuille met 0,1 maand tot 6,6 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de b&u is voor het eerst sinds november 2003 afgenomen.

De omvang van de orderportefeuille in de totale bouwnijverheid is in april gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand (6,9 maanden).

In de b&u ondervindt één op de vijf bedrijven stagnatie van het onderhanden werk; in de gww geldt dit voor één op de vier bedrijven. Als belangrijkste stagnatieoorzaak wordt in beide sectoren nog altijd het gebrek aan orders genoemd.
Het aandeel bedrijven dat het onderhanden werk als klein beoordeelt (29%) is groter dan het aandeel bedrijven dat dit als groot bestempelt (8%). In de gww is dit verschil per saldo nog groter (45% tegenover 3%).
Slechts 6% van de bedrijven verwacht de komende maanden een uitbreiding van het personeelsbestand; 13% verwacht een daling van de personeelsomvang. Ook hier wijken de percentages in de gww flink af. In deze sector verwacht 2% een toename van de personeelsbezetting terwijl 40% een afname verwacht. In de b&u is men per saldo voorzichtig positief over de te verwachten prijsontwikkelingen. Acht procent van de b&u-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; 4% verwacht een prijsdaling. De gww-bedrijven verwachten per saldo een prijsdaling. Opvallend in deze sector is wel dat het aandeel bedrijven dat een gelijkblijven van het prijsniveau verwacht fors is gestegen ten op zichte van vorige maand; van 77% eind maart tot 93% eind april.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]