hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 24-05-2004EIB: Afname wegenbouw, toename grond- & waterbouw
Amsterdam - In de wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand afgenomen tot 5,1 maanden. In de grond- en waterbouw nam de omvang van de orderportefeuille toe; en wel met 0,3 maand tot 4,1 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bleef hiermee op hetzelfde niveau als een maand eerder; 4,6 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind april 2004 met ééntiende maand geslonken tot 7,5 maanden. Dit kwam geheel voor rekening van de woningbouw; hier nam de orderportefeuille af met éénvijfde maand en kwam uit op 8,3 maanden. In de utiliteitsbouw groeide de orderportefeuille met 0,1 maand tot 6,6 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de b&u is voor het eerst sinds november 2003 afgenomen.

De omvang van de orderportefeuille in de totale bouwnijverheid is in april gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand (6,9 maanden).

In de b&u ondervindt één op de vijf bedrijven stagnatie van het onderhanden werk; in de gww geldt dit voor één op de vier bedrijven. Als belangrijkste stagnatieoorzaak wordt in beide sectoren nog altijd het gebrek aan orders genoemd.
Het aandeel bedrijven dat het onderhanden werk als klein beoordeelt (29%) is groter dan het aandeel bedrijven dat dit als groot bestempelt (8%). In de gww is dit verschil per saldo nog groter (45% tegenover 3%).
Slechts 6% van de bedrijven verwacht de komende maanden een uitbreiding van het personeelsbestand; 13% verwacht een daling van de personeelsomvang. Ook hier wijken de percentages in de gww flink af. In deze sector verwacht 2% een toename van de personeelsbezetting terwijl 40% een afname verwacht. In de b&u is men per saldo voorzichtig positief over de te verwachten prijsontwikkelingen. Acht procent van de b&u-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; 4% verwacht een prijsdaling. De gww-bedrijven verwachten per saldo een prijsdaling. Opvallend in deze sector is wel dat het aandeel bedrijven dat een gelijkblijven van het prijsniveau verwacht fors is gestegen ten op zichte van vorige maand; van 77% eind maart tot 93% eind april.


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]