hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 14-04-2008Omzetgroei grootbedrijf bouw sterk toegenomen in 2007
Voorburg - In 2007 steeg de omzet van de grote bouwbedrijven met ruim 10 procent. In 2006 was dat nog 3 procent. De omzetgroei van het grootbedrijf gaat gelijk op met die van de gehele bouwbranche en het klein- en middenbedrijf.

Omzetaandeel middenbedrijf ruim 40 procent
De totale omzet van de bouw overschreed in 2007 voor het eerst de grens van 80 miljard euro. Het aandeel van het kleinbedrijf(1) in de totale bouwomzet was 22 procent. Het middenbedrijf had een aandeel van 41 procent, het grootbedrijf van 37 procent. De omzetverdeling van 2007 is ten opzichte van die van 2006 nauwelijks veranderd.

Gestegen bouwkosten
De groei van de omzet in de bouw ging gepaard met een stijging van de bouwkosten(2). Zo stegen de bouwkosten van nieuwe woningen met 4 procent en die van de grond-, weg- en waterbouwkundige werken met ruim 5 procent.

90 procent bouwbedrijven is kleinbedrijf
Aan het begin van 2007 bedroeg het totaal aantal bedrijven in de bouw bijna 86 duizend. Daarvan kan ruim 90 procent worden gerekend tot het kleinbedrijf, 9 procent tot het middenbedrijf, terwijl het grootbedrijf een half procent uitmaakte van het aantal bouwbedrijven.

Ruim 50 procent van de bouwbedrijven behoorde tot de ‘gespecialiseerde bedrijven’. Het gaat hier om 44 duizend timmer-, schilders-, loodgieters- en stukadoorsbedrijven.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw was in 2007 ongeveer 40 procent van de bouwbedrijven actief en in de grond-, weg- en waterbouw ruim 7 procent. Met bijna 2,6 duizend bedrijven vormen de stratenmakers de grootste branche binnen de grond-, weg- en waterbouw.

(1)Klein-, midden- en grootbedrijf
Kleinbedrijf
Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen.
Middenbedrijf
Bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen.
Grootbedrijf
Bedrijven met 100 of meer werkzame personen.

(2)Bouwkosten
1. Inputprijsindexcijfer nieuwbouwwoningen
De ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwbouwwoningen is bepaald uit het
inputprijsindexcijfer van deze woningen. Dit indexcijfer volgt de prijsontwikkeling van loon en materiaal. De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast.
2. Prijsindexcijfers grond- weg- en waterbouw
Voor de ontwikkeling van de bouwkosten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is gebruik gemaakt van de prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw. Deze volgen de ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines). De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen en materieel dat in de grond-, weg- en waterbouw wordt toegepast.

Ron Duijkers, Ingrid Zum Vörde Sive Vörding
Bron: StatLine, Omzetontwikkeling bouw naar bedrijfsomvang
Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]