hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 14-04-2008Omzetgroei grootbedrijf bouw sterk toegenomen in 2007
Voorburg - In 2007 steeg de omzet van de grote bouwbedrijven met ruim 10 procent. In 2006 was dat nog 3 procent. De omzetgroei van het grootbedrijf gaat gelijk op met die van de gehele bouwbranche en het klein- en middenbedrijf.

Omzetaandeel middenbedrijf ruim 40 procent
De totale omzet van de bouw overschreed in 2007 voor het eerst de grens van 80 miljard euro. Het aandeel van het kleinbedrijf(1) in de totale bouwomzet was 22 procent. Het middenbedrijf had een aandeel van 41 procent, het grootbedrijf van 37 procent. De omzetverdeling van 2007 is ten opzichte van die van 2006 nauwelijks veranderd.

Gestegen bouwkosten
De groei van de omzet in de bouw ging gepaard met een stijging van de bouwkosten(2). Zo stegen de bouwkosten van nieuwe woningen met 4 procent en die van de grond-, weg- en waterbouwkundige werken met ruim 5 procent.

90 procent bouwbedrijven is kleinbedrijf
Aan het begin van 2007 bedroeg het totaal aantal bedrijven in de bouw bijna 86 duizend. Daarvan kan ruim 90 procent worden gerekend tot het kleinbedrijf, 9 procent tot het middenbedrijf, terwijl het grootbedrijf een half procent uitmaakte van het aantal bouwbedrijven.

Ruim 50 procent van de bouwbedrijven behoorde tot de ‘gespecialiseerde bedrijven’. Het gaat hier om 44 duizend timmer-, schilders-, loodgieters- en stukadoorsbedrijven.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw was in 2007 ongeveer 40 procent van de bouwbedrijven actief en in de grond-, weg- en waterbouw ruim 7 procent. Met bijna 2,6 duizend bedrijven vormen de stratenmakers de grootste branche binnen de grond-, weg- en waterbouw.

(1)Klein-, midden- en grootbedrijf
Kleinbedrijf
Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen.
Middenbedrijf
Bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen.
Grootbedrijf
Bedrijven met 100 of meer werkzame personen.

(2)Bouwkosten
1. Inputprijsindexcijfer nieuwbouwwoningen
De ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwbouwwoningen is bepaald uit het
inputprijsindexcijfer van deze woningen. Dit indexcijfer volgt de prijsontwikkeling van loon en materiaal. De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast.
2. Prijsindexcijfers grond- weg- en waterbouw
Voor de ontwikkeling van de bouwkosten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is gebruik gemaakt van de prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw. Deze volgen de ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines). De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen en materieel dat in de grond-, weg- en waterbouw wordt toegepast.

Ron Duijkers, Ingrid Zum Vörde Sive Vörding
Bron: StatLine, Omzetontwikkeling bouw naar bedrijfsomvang
Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]