hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-04-2008Ondertekening convenant gww-Objectenbibliotheek

Bron: CROWBreed draagvlak voor ontwikkeling en introductie

Ede - Met de ondertekening van een convenant op donderdag 24 april 2008 door de voorzitter van de Bouw Informatie Raad, Hans Nijssen en de directeur van CROW, Iman Koster, hebben partijen samenwerking voor verdere ontwikkeling en introductie van één objectenbibliotheek voor de gww-sector kracht bijgezet.

De sector grond-, weg- en waterbouw heeft behoefte aan nationaal aanvaarde standaardbegrippen voor de sector. Dit kan worden bereikt door het ontwikkelen van één objectenbibliotheek met een helder en eenduidig begrippenkader van gww-objecten.

CROW biedt de sector de infrastructuur in de vorm van de objectenbibliotheek die objectdefinities en hun onderlinge relaties snel toegankelijk maken. Eigen definities en eigen softwarepakketten gaan daarmee tot het verleden behoren. Gebruik van de objectenbibliotheek leidt tot eenduidige communicatie tussen bouwpartners en uitwisseling van gegevens tussen vakgebieden gaat soepeler verlopen. Dit leidt tot verbetering het proces en een reductie van administratieve lasten.

De Bouw Informatie Raad, waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus en brancheverenigingen zijn vertegenwoordigd, is de motor achter de digitale revolutie in de bouw. Door ondertekening van het convenant spreken partijen onder meer af dat CROW de meest aangesproken partij is om samen met de sector de verdere ontwikkeling van de objectenbibliotheek ter hand te nemen.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]