hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-04-2008Ondertekening convenant gww-Objectenbibliotheek

Bron: CROWBreed draagvlak voor ontwikkeling en introductie

Ede - Met de ondertekening van een convenant op donderdag 24 april 2008 door de voorzitter van de Bouw Informatie Raad, Hans Nijssen en de directeur van CROW, Iman Koster, hebben partijen samenwerking voor verdere ontwikkeling en introductie van één objectenbibliotheek voor de gww-sector kracht bijgezet.

De sector grond-, weg- en waterbouw heeft behoefte aan nationaal aanvaarde standaardbegrippen voor de sector. Dit kan worden bereikt door het ontwikkelen van één objectenbibliotheek met een helder en eenduidig begrippenkader van gww-objecten.

CROW biedt de sector de infrastructuur in de vorm van de objectenbibliotheek die objectdefinities en hun onderlinge relaties snel toegankelijk maken. Eigen definities en eigen softwarepakketten gaan daarmee tot het verleden behoren. Gebruik van de objectenbibliotheek leidt tot eenduidige communicatie tussen bouwpartners en uitwisseling van gegevens tussen vakgebieden gaat soepeler verlopen. Dit leidt tot verbetering het proces en een reductie van administratieve lasten.

De Bouw Informatie Raad, waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus en brancheverenigingen zijn vertegenwoordigd, is de motor achter de digitale revolutie in de bouw. Door ondertekening van het convenant spreken partijen onder meer af dat CROW de meest aangesproken partij is om samen met de sector de verdere ontwikkeling van de objectenbibliotheek ter hand te nemen.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]