hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-05-2008



EIB Bouwconjunctuur mei 2008




Utiliteitsbouw in de lift

Amsterdam - De omvang van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw is van april 2007 tot april 2008 met één maand gestegen tot 8,7 maanden. Ten opzichte van een jaar eerder beoordelen meer bedrijven in de utiliteitsbouw het onderhanden werk als groot en verwachten meer bedrijven de komende maanden personeel aan te zullen nemen. Dat het niet eenvoudig is dit personeel te vinden blijkt uit het feit dat 15% van de bedrijven in de utiliteitsbouw stagnatie in de voortgang ondervindt als gevolg van problemen in de personeelsvoorziening.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van mei 2008.

In de woningbouw is het aandeel bedrijven met problemen in de personeelsvoorziening gedaald van 12% vorig jaar naar 8% nu. In deze sector is de omvang van de orderportefeuille praktisch gelijk aan die van een jaar geleden, terwijl het oordeel over het onderhanden werk minder positief uitvalt.


In de grond-, water en wegenbouw worden minder problemen gemeld rond de personeelsvoorziening. Daarbij is verschil tussen de deelsectoren waar te nemen. In de grond- en waterbouw is het aandeel bedrijven dat eind april een tekort aan personeel meldt gestegen van 2% een jaar geleden tot 5% nu. De bedrijven in de wegenbouw ondervinden weinig of geen stagnatie; geen enkel bedrijf in deze sector meldt nu een tekort aan personeel.

Ook op het punt van de verwachte prijsontwikkeling is er in de gww een verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht 12% een prijsstijging. In de grond- en waterbouw komt het percentage uit op 36%. In de b&u voorziet 47% van de bedrijven de komende maanden een stijging van de afzetprijzen. Dit aandeel is lager dan een jaar geleden toen nog 56% van de b&u-bedrijven een prijsstijging voorspelde.

De werkvoorraad wordt door 69% van de bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (23%), is echter wel beduidend groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (8%).

De omvang van de orderportefeuille voor de gehele bouwnijverheid bedraagt eind april 2008 8,6 maanden, 0,3 maand meer dan een jaar geleden. In de b&u steeg de orderportefeuille in dat jaar met een halve maand tot 9 maanden. In de gww nam de orderportefeuille in die periode met 0,4 maand af tot 6,9 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.



Deel dit artikel:                   





Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]