hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-05-2008EIB Bouwconjunctuur mei 2008
Utiliteitsbouw in de lift

Amsterdam - De omvang van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw is van april 2007 tot april 2008 met één maand gestegen tot 8,7 maanden. Ten opzichte van een jaar eerder beoordelen meer bedrijven in de utiliteitsbouw het onderhanden werk als groot en verwachten meer bedrijven de komende maanden personeel aan te zullen nemen. Dat het niet eenvoudig is dit personeel te vinden blijkt uit het feit dat 15% van de bedrijven in de utiliteitsbouw stagnatie in de voortgang ondervindt als gevolg van problemen in de personeelsvoorziening.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van mei 2008.

In de woningbouw is het aandeel bedrijven met problemen in de personeelsvoorziening gedaald van 12% vorig jaar naar 8% nu. In deze sector is de omvang van de orderportefeuille praktisch gelijk aan die van een jaar geleden, terwijl het oordeel over het onderhanden werk minder positief uitvalt.


In de grond-, water en wegenbouw worden minder problemen gemeld rond de personeelsvoorziening. Daarbij is verschil tussen de deelsectoren waar te nemen. In de grond- en waterbouw is het aandeel bedrijven dat eind april een tekort aan personeel meldt gestegen van 2% een jaar geleden tot 5% nu. De bedrijven in de wegenbouw ondervinden weinig of geen stagnatie; geen enkel bedrijf in deze sector meldt nu een tekort aan personeel.

Ook op het punt van de verwachte prijsontwikkeling is er in de gww een verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht 12% een prijsstijging. In de grond- en waterbouw komt het percentage uit op 36%. In de b&u voorziet 47% van de bedrijven de komende maanden een stijging van de afzetprijzen. Dit aandeel is lager dan een jaar geleden toen nog 56% van de b&u-bedrijven een prijsstijging voorspelde.

De werkvoorraad wordt door 69% van de bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (23%), is echter wel beduidend groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (8%).

De omvang van de orderportefeuille voor de gehele bouwnijverheid bedraagt eind april 2008 8,6 maanden, 0,3 maand meer dan een jaar geleden. In de b&u steeg de orderportefeuille in dat jaar met een halve maand tot 9 maanden. In de gww nam de orderportefeuille in die periode met 0,4 maand af tot 6,9 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]