hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-05-2008EIB Bouwconjunctuur mei 2008
Utiliteitsbouw in de lift

Amsterdam - De omvang van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw is van april 2007 tot april 2008 met één maand gestegen tot 8,7 maanden. Ten opzichte van een jaar eerder beoordelen meer bedrijven in de utiliteitsbouw het onderhanden werk als groot en verwachten meer bedrijven de komende maanden personeel aan te zullen nemen. Dat het niet eenvoudig is dit personeel te vinden blijkt uit het feit dat 15% van de bedrijven in de utiliteitsbouw stagnatie in de voortgang ondervindt als gevolg van problemen in de personeelsvoorziening.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van mei 2008.

In de woningbouw is het aandeel bedrijven met problemen in de personeelsvoorziening gedaald van 12% vorig jaar naar 8% nu. In deze sector is de omvang van de orderportefeuille praktisch gelijk aan die van een jaar geleden, terwijl het oordeel over het onderhanden werk minder positief uitvalt.


In de grond-, water en wegenbouw worden minder problemen gemeld rond de personeelsvoorziening. Daarbij is verschil tussen de deelsectoren waar te nemen. In de grond- en waterbouw is het aandeel bedrijven dat eind april een tekort aan personeel meldt gestegen van 2% een jaar geleden tot 5% nu. De bedrijven in de wegenbouw ondervinden weinig of geen stagnatie; geen enkel bedrijf in deze sector meldt nu een tekort aan personeel.

Ook op het punt van de verwachte prijsontwikkeling is er in de gww een verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht 12% een prijsstijging. In de grond- en waterbouw komt het percentage uit op 36%. In de b&u voorziet 47% van de bedrijven de komende maanden een stijging van de afzetprijzen. Dit aandeel is lager dan een jaar geleden toen nog 56% van de b&u-bedrijven een prijsstijging voorspelde.

De werkvoorraad wordt door 69% van de bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (23%), is echter wel beduidend groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (8%).

De omvang van de orderportefeuille voor de gehele bouwnijverheid bedraagt eind april 2008 8,6 maanden, 0,3 maand meer dan een jaar geleden. In de b&u steeg de orderportefeuille in dat jaar met een halve maand tot 9 maanden. In de gww nam de orderportefeuille in die periode met 0,4 maand af tot 6,9 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]